ភ្នំពេញ៖ មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន ហៅកាត់ថា អាយប៉ា – AIPA ដែលរៀបចំឡើង ដោយរដ្ឋសភាកម្ពុជានោះ បានបិទបញ្ចប់ហើយ កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញ។

មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន លើកទី៤៣ បានសម្រេចនូវ លទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើន ដើម្បីជាចំណែក សម្រាប់សម្រាប់ការធានាបាន នូវនិរន្តរភាព និងវឌ្ឍនភាព ក្នុងតំបន់លើ ពិភពលោក ក៏ដូចជាចូលរួមដោះស្រាយ បញ្ហាប្រឈមទាំងតំបន់ និងពិភពលោក។ N

សូមអានលទ្ធផល នៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន លើកទី៤៣ ដូចខាងក្រោម៖