​ប្រែ​សម្រួលៈ​បំណង​(​ដេល្លី​ម៉េល​)៖ ចិន​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​២៦​វិច្ឆិកា​នេះ​បាន​រាយការណ៍​ចំនួន​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ចំនួន ៣៥.១៨៣​នាក់​សំរាប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ក្នុងនេះ​ឆ្លង​ចេញ​រោគសញ្ញា​មានតែ​៣.៤៧៤​នាក់ និង​៣១.៧០៩​នាក់​​ឆ្លង​មិន​ចេញ​រោគសញ្ញា​។

​​វា​ជា​ការឆ្លង​ខ្ពស់​បំផុត​មិន​ដែល​ធ្លាប់​មាន​ពីមុន​មក​ដល់​ថ្ងៃទី​បី​ជាប់​គ្នា គិត​ចាប់តាំងពី​ពេល​ពិភពលោក​ផ្ទុះ​កូវី​ដ​១៩​ដំបូង​កាលពី​បី​ឆ្នាំ​មុន​។​

​កាល​ពី​ម្សិល​ចិន​បាន​រាយការណ៍​ចំនួន​ឆ្លង​សរុប​៣២.៩៤៣​នាក់​សំរាប់​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​។​

​ទោះ​ជា​ចំនួន​ឆ្លង​បន្ត​កើន​ឡើង​បន្ត​បន្ទាប់ តែ​មិន​មាន​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ​ផ្លូវដង្ហើម​នេះ​ទេ​សំ​រាប់​ថ្ងៃ​២៥​វិច្ឆិកា បន្ទាប់​ពី​ស្លាប់​ម្នាក់​កាល​ពី​មួយ​ថ្ងៃមុន ដោយ​រក្សា​ទុក​ចំនួន​ស្លាប់​ដោយកូវី​ដ​១៩​នៅ​ទូទាំង​​ប្រទេស​ចិន​នៅ​៥.២៣២​នាក់​ដដែល​៕

​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​២៥​វិច្ឆិកា ចិន​មាន​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​ចេញ​រោគសញ្ញា​៣០៤.០៩៣​នាក់​