ប្រភពព័ត៌មាននៅព្រលប់ថ្ងៃទី២៦ខែវិច្ឆិកានេះបានបញ្ជាក់ថា ចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំ ខ្លួនមេខ្លោងដឹកនាំបាតុកម្មខុសច្បាប់ឈ្មោះ ឈឹម ស៊ីថរ ដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសបណ្តោះអាសន្ន​ បន្ទាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ច នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលមកកម្ពុជាវិញ។ លោក អ៊ី រិន អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានប្រាប់រស្មីកម្ពុជាថា ក្រមស៊ើបសួរសម្រេចឃុំខ្លួនឈ្មោះ ឈឹម ស៊ីថរ បណ្តោះអាសន្ននៅម២។

Nov 26, 2022

ប្រភពព័ត៌មាននៅព្រលប់ថ្ងៃទី២៦ខែវិច្ឆិកានេះបានបញ្ជាក់ថា ចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំ
ខ្លួនមេខ្លោងដឹកនាំបាតុកម្មខុសច្បាប់ឈ្មោះ ឈឹម ស៊ីថរ ដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសបណ្តោះអាសន្ន​ បន្ទាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ច នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលមកកម្ពុជាវិញ។

លោក អ៊ី រិន អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានប្រាប់រស្មីកម្ពុជាថា ក្រមស៊ើបសួរសម្រេចឃុំខ្លួនឈ្មោះ ឈឹម ស៊ីថរ បណ្តោះអាសន្ននៅម២។