សុន្ទរកថាទាំងស្រុងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំអភិបាលរាជធានីនិងរដ្ឋធានីអាស៊ាននិងវេទិកាអភិ បាលក្រុងអាស៊ានឆ្នាំ ២០២២៕