ដោយៈបូព៌ព្រឹក្ស/ភ្នំពេញ៖ នៅលើបណ្តាញសង្គមតេឡេក្រាម របស់លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យ ក្រសួង សុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី២ខែធ្នូនេះបានផ្សព្វផ្សាយ នូវសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការស្រាវជ្រាវរកឃើញផលិតផល បំប៉ន សុខភាពម៉ាក GNC ដែលគ្មានលេខបញ្ជិការ និង គ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា៕សរន / N
សូមជូនសេចក្តីជូនព័ត៌មានទាំងស្រុង៖