ដោយៈតារារិទ្ធ (ភ្នំពេញ)សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ៣ ធ្នូ ២០២២នេះ បានចេញសារលិខិតស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ ជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យក្នុងអំឡុងពេ លសម្ពាធអតិផរណានិងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ ធ្ងរពីគ្រោះទឹកជំនន់ ៕