ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​មូលនិធិ​សហប្រតិបត្តិ ការ អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច (EDCF)  បានចេញ​សេចក្ដី ប្រកាស​ព័ត៌មាន​រួម ស្តីពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ទទួល​ឥណទាន​ជាង ៣០០ លាន​ដុល្លារ ពី​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ សម្រាប់​សាងសង់​ស្ពាន​មិត្តភាព កម្ពុជា​-​កូរ៉េ និង​បណ្តាញ​បញ្ជូន អគ្គិសនី នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​។​ ​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​ កិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទាន​សម្បទាន​ចំនួន ២ ពី​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ​នេះ ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២, នៅ​វិមាន​សន្តិភាព ក្រោម​អធិបតីភាព សម្តេច​អគ្គ​មហា​សនាប​តី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​កម្ពុជា​។​

Dec 9, 2022

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​៖ កិច្ចព្រមព្រៀង​ទទួល​ឥណទាន​ជាង ៣០០ លាន​ដុល្លារ ពី​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ សម្រាប់​សង់ស្ពាន​មិត្តភាព កម្ពុជា​-​កូរ៉េ និង​បណ្តាញ​បញ្ជូន​អគ្គិសនី នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​

​ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​មូលនិធិ​សហប្រតិបត្តិ ការ អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច (EDCF)  បានចេញ​សេចក្ដី ប្រកាស​ព័ត៌មាន​រួម ស្តីពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ទទួល​ឥណទាន​ជាង ៣០០ លាន​ដុល្លារ ពី​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ សម្រាប់​សាងសង់​ស្ពាន​មិត្តភាព កម្ពុជា​-​កូរ៉េ និង​បណ្តាញ​បញ្ជូន អគ្គិសនី នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​។​

​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​ កិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទាន​សម្បទាន​ចំនួន ២ ពី​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ​នេះ ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២, នៅ​វិមាន​សន្តិភាព ក្រោម​អធិបតី ភាព សម្តេច​អគ្គ​មហា​សនាប​តី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​កម្ពុជា​។​