ដោយៈតារារិទ្ធ(ព្រះសីហនុ)សុន្ទរកថាដើមទាំងស្រុងរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាប តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីបើកបុណ្យស មុទ្រលើកទី៩ជុំទី៣នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ