រដ្ឋាភិបាលអាម៉េរិកកំពុងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូថ្នាក់ខ្ពស់របស់ខ្លួនលើកដំបូងមកកាន់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីមេដឹកនាំអាម៉េរិកនិងចិនបានសន្យាគ្នាកាលពីខែមុនថានឹងជួសជុលទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើត ដានៀល ជេ គ្រីសថិនប្រ៊ីង និងនាយកជាន់ខ្ពស់សំរាប់កិច្ចការចិននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោកស្រី ឡូរ៉ា រ៉ូសិនប៊ឺហ្គើ បានជួបពិភាក្សាជាមួយអនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសចិនលោក ស៊ី ហ្វឹង( Xie Feng)ដោយបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្តីពីបញ្ហាអន្តរជាតិនិងតំបន់ដែលជាការព្រួយបារម្ភរួមគ្នា។

Dec 12, 2022