ដោយៈ ជា សីហៈ/ភ្នំពេញៈ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជា បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ស្តីពីប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ។

មន្រ្តីកម្ពុជាដែលចូលរួមនេះ គឺដឹកនាំដោយលោក ឈៀង យ៉ាណារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

ក្រៅពីកម្ពុជា កិច្ចប្រជុំនេះ ក៏មាន វត្តមានតំណាងជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល, អង្គការអន្តរជាតិ តំបន់ និងពហុភាគី, អង្គការសង្គមស៊ីវិល, សហជីព, និងវិស័យឯកជនជាដើម សរុបប្រមាណ ៣.០០០រូប ។ N