ដោយៈម៉េងឆៃ/ភ្នំពេញ៖នៅថ្ងៃទី១៩ខែធ្នូឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការការពារកាចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ និងការការពារសុខភាពក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់។កាលពីថ្ងៃទី១៨ខែធ្នូក្រសួងសុខាភិបាល៖បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣២នាក់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ១៧នាក់។សេចក្តីជូនព័ត៌មានដែលមានចំនួនបីទំព័របានបញ្ជាក់ថា

អាកាសធាតុត្រជាក់នៅខេត្តភាគឦសាន(រូបថតAMS)