ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ឆាវ​

​កិរិយាសព្ទ​

​សរសេរ​ចម្លង​ស្រង់សេចក្ដី​ដោយ​អន្លើៗ​, សរសេរ​ចម្លង​ស្រង់សេចក្ដី​ដោយ​អក្សរខ្វៀក​យ៉ាង​ប្រញាប់ ។​

​ឧទានសព្ទ​

​សូរ​ឮ​ដោយ​ចាក់ទឹក​ឬ​ជ្រលក់​ទឹក​លត់​លោហជាតិ​មាន​ដែក​ជាដើម ដែល​កំពុង​ឆេះ​ក្ដៅ​ឬ​សូរ​សន្ធឹក​សត្វល្អិត​មាន​ចំនួន​ច្រើន​ផ្អើល​ជាដើម ។​

​ឆ្នាំងរបួល​

​នាមសព្ទ​

​ឆ្នាំង​ដែល​គេ​ចោះ​បាត​ជា​រន្ធ​ច្រើន​អន្លើ​សម្រាប់​ចំហុយ​នំ​ផ្សេងៗ ។​

​ឆ្ពឹះ​

​គុណសព្ទ​

​ដែល​ដោរ​ឡើង​ខ្ពស់​ពី​សាច់​ធម្មតា​
​សាច់​សំពត់​នេះ​ឆ្ពឹះ​ច្រើន​អន្លើ ។​

​ជាមួយ​

​និបាតសព្ទ​

​រួមគ្នា​, រួម​ផង​, រួម​ផងដែរ​
​ទៅ​ជាមួយគ្នា​, បរិភោគ​ជាមួយគ្នា ។​
​ជាមួយនឹង ព្រមទាំង​អ្នកដទៃ​ឬអ្វីៗ​ផង​
​បង​និយាយ​ជាមួយនឹង​ប្អូន​, គ្រូ​កំពុងនិយាយ​ជាមួយនឹង​និស្សិត​ច្រើន​នាក់​, អ្នក​ទៅ​ជាមួយនឹង​ខ្ញុំ​ឬទេ​? អ្នកណា​ខ្លះមក​ជាមួយនឹង​អ្នក​? (​គួរ​កុំ​និយាយថា ទៅជា​មួយ​ខ្ញុំ​, ស៊ី​បាយ​ជាមួយ​ក្មេងៗ​. . . ដូច្នេះ​ឡើយ ព្រោះ ជាមួយ មាន​វិធី​ប្រើ​ផ្សេងគ្នា​ពី ជាមួយនឹង​; ជាមួយនឹង នេះ​មានន័យ​ស្មើគ្នា​នឹង មួយអន្លើ​ដោយ ។​

​ជើងល័ព្ធ​

(—​ល៉ា​ប់​)

​នាមសព្ទ​

​លេខ​ដែល​គិត​រក​ចំនួន​ឃើញ​ជាស្រេច​ហើយ​ត្រាទុក​មួយអន្លើ​
​ជើងល័ព្ធ​ចំណោទ​នេះ អ្នក​បានគិត​ឃើញ​ហើយ​ឬ​នៅ ?