ករណីបង្កៃគ្រាប់លើសួនច្បារមុខសណ្ឋាគារណាហ្គា២ ៖ ប៉ូលិសបញ្ជូនជនជាតិចិនពីរនាក់ ទៅតុលាការ