វៀតណាម – នាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ យុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែនិងឆ្មារបស់អង្គការ FOUR PAWS ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសុខុមាលភាព​សត្វពិភព​លោក បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់​ជាតិជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំពោះសុខភាពសាធារណៈ សុខុមាលភាពសត្វ និងវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេស។

នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងវិទ្យាស្ថានជាតិអនាម័យ និងរោគរាតត្បាតនៃប្រទេសវៀតណាម អគ្គនាយកដ្ឋានថ្នាំបង្ការនៃក្រសួងសុខាភិបាល គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហួយអាន អនុនាយកដ្ឋានបសុព្យាបាល និងបសុព្យាបាលខេត្ត Ha Tinh គណៈប្រតិភូសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅវៀតណាម បណ្តាញ​សាកលវិទ្យាល័យសុខភាពរបស់វៀតណាម (VOHUN) មូលនិធិសត្វអាស៊ី មូលនិធិ Soi Dog និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

វាគ្មិនសំខាន់ៗក្នុងកិច្ចប្រជុំ រួមមានសាស្រ្តាចារ្យ Dau Ngoc Hao មកពីសមាគមពេទ្យសត្វវៀតណាម សាស្ត្រាចារ្យ Su Thanh Long សាស្ត្រាចារ្យ Bui Khanh Linh មកពីសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មជាតិវៀតណាមបណ្ឌិតNguyen Manh Haមកពីមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ធម្មជាតិព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍Abercrom​b​i​e​ ​និង Kent Luxury និង EXO និងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនផងដែរ។

បទបង្ហាញផ្តោតសំខាន់លើប្រធានបទផលប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈ និងទេសចរណ៍ដែលកើតចេញពីការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា និងការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងតំបន់ និងប្រទេសក្នុងប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសាច់ឆ្កែនិងឆ្មា។ខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំនេះរួមមានព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរួមគ្នារវាងគណៈកម្មាធិការ​ប្រជាជន​ទីក្រុង​ហួយអាន និងអង្គការ FOUR PAWS ដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មាចេញពីទីក្រុងនេះ។

កិច្ចពិភាក្សាត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃការជួញដូរ និងស្នើដំណោះស្រាយផ្សេងៗ ដែលប្រទេសវៀតណាមគួរតែ​ចាត់​វិធានការ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយការជួញដូរទាំងនេះចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្លួន។ ជាពិសេស ចំណុចសំខាន់ក្នុងការពិភាក្សា នោះគឺមាន​ការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមជាច្រើនរួមទាំងអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះថាការលុបបំបាត់ជំងឺឆ្កែឆ្កួតនឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើមិនមាន​វិធាន​ការ​លុបបំបាត់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មានេះទេ។

ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានចូលរួម រួមមានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម បានធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីវាយតម្លៃពីហានិភ័យនៃការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា និងហានិភ័យសុខភាព​សាធារណៈ​ដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយក៏មានការស្នើឱ្យអនុវត្តដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លី និងសកម្មភាពគោលនយោបាយដែលត្រូវចាត់វិធានការ​ដើម្បីដោះស្រាយហា​និភ័យ​ទាំងនេះ។ អ្នកចូលរួម ក៏បានកោតសរសើរចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរទីក្រុងហួយអាន និងទីក្រុងហាណូយ ដើម្បីដោះស្រាយហា​និភ័យ​នៃ​ការជួញដូរ និងបានផ្តល់អនុសាសន៍សកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងទីក្រុងនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសវៀតណាម។

វេជ្ជបណ្ឌិត Karan Kukreja ប្រធានយុទ្ធនាការនៃការបញ្ឈប់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (សត្វចិញ្ចឹម) ពីអង្គការ FOUR PAWS អន្តរជាតិ បាន​និយាយថា “យើងពិតជាមានកិត្តិយសក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនេះ ដែលនេះជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីពិភាក្សាអំពីទស្សនៈ​ទាក់ទង​នឹង​ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា។ បទបង្ហាញ និងកិច្ចពិភាក្សានេះច្បាស់​ណាស់​ គឺត្រូវបានរៀបចំ ឡើង ដើម្បីជំរុញ និងប្រមូលការគាំទ្រប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសាច់សត្វឆ្កែ និងសត្វឆ្មា ។ ជាមួយគ្នានេះ​ យើងក៏កំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការនេះ ដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែនៅកម្ពុជា ហើយយើងក៏កំពុងមើលឃើញការផ្លាស់ប្តូរនៅទីនោះផងដែរ។ ជាក់ស្ដែង អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានហាមឃាត់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ តាំងពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២២ មកម្ល៉េះ ហើយបានអនុវត្តច្បាប់ និងរឹបអូសការដឹកជញ្ជូនសាច់ឆ្កែ​នៅឆ្នាំ២០២១និងការដឹកជញ្ជូនសាច់ឆ្កែដ៏ធំមួយនៅឆ្នាំ២០២២។ ដូចគ្នាទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមដែរ ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ចង់បានវិធានការ​ច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើ​ឃោរ​ឃៅ​នៃ​ការជួញដូរនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេផងដែរ។ លើសពីនេះ ប្រជាជនកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់បានបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរនេះតាមរយៈការ​ចុះហត្ថលេខាលើ​ញត្តិ​គាំទ្ររបស់យើង ហើយក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ជាច្រើនក៏បានចូលរួមជាមួយយើង ដើម្បីស្នើសុំឱ្យមានការបញ្ឈប់ការជួញដូរទាំងនេះផងដែរ។ យើងពិតជារីករាយខ្លាំង​ណាស់ ដែលបានទទួលបានផលវិជ្ជមានជាច្រើនពីយុទ្ធនាការទាំងនេះ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវការជាចុងក្រោយ នោះគឺការហាមឃាត់ទូទាំងប្រទេសលើការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងវៀតណាមជាបន្តទៀត។”

“ដូចដែលយើងបានឃើញក្នុងបទបង្ហាញនៃការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា បានបង្ហាញពីហានិភ័យផ្សេងៗ ដូចជាហានិភ័យជំងឺឆ្កែឆ្កួតដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល ហានិភ័យនៃជំងឺរាតត្បាតផ្សេងៗកើតចេញពីការជួញដូរទាំងនេះ ដែលវាជាកត្តាមួយដល់ការកើតឡើងនៃមេរោគថ្មីៗ។ វាដល់ពេលសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាព​ប្រឆាំងនឹង​ការ​ជួញ​​ដូរនេះ អង្គការ FOUR PAWS និងដៃគូរបស់ខ្លួនកំពុងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីជួយដល់ផលប្រយោជន៍សុខភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលភាពសត្វ។”

លោក ប៊ន ប៊ុនឈាង ទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីអង្គការ FOUR PAWS បានបន្ថែមទៀតថា “យើងទទួលបានសារជាប្រចាំពីប្រជាជនកម្ពុជា ដែល​បាន​ស្នើ​សុំឱ្យមានការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសាច់សត្វទាំងនេះ។ សាធារណជន បានទាក់ទងមកកាន់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម​ដោយជូនដំណឹង​អំពីសកម្មភាពការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា និងស្នើសុំឱ្យយើងធ្វើការងារនេះជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីហាមឃាត់នូវការជួញដូរទាំងនេះជារៀងរហូត និងប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។ យោងតាមការស្រាវជ្រាវអង្គការ FOUR PAWS ក្នុងឆ្នាំ២០២២ មានតែប្រជាពលរដ្ឋ ១២% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបរិភោគសាច់ឆ្កែជា​ទៀងទាត់​ ហើយការស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ២០២១ បានបង្ហាញថា ៩០% នឹងគាំទ្រការហាមឃាត់លើការជួញដូរនេះ។ សំឡេង​ប្រឆាំង​នឹងការជួញដូរនេះ ​កំពុង​កើន​ឡើង​ជា​បន្តបន្ទាប់​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេសកម្ពុជា។ ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា ផ្តល់ផលប្រយោជន៍តិចតួចណាស់ ផ្ទុយទៅវិញ វាបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពសាធារណៈ និងវិស័យ​ទេសចរ​ណ៍។ យើងសូមកោតសរសើរចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបចំពោះការសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងការជួញដូរនេះ និងធ្វើជាគំរូសម្រាប់ខេត្ត​ផ្សេងទៀត​ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា តាមរយៈការធ្វើរួមការងារជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន យើងអាចបញ្ឈប់​ការ​ជួញ​ដូរសាច់ឆ្កែនេះបាន។ សកម្មភាពជាច្រើនទៀត នឹងត្រូវបានបន្តអនុវត្ត ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរនេះនៅកម្ពុជា និងវៀតណាម។”

លោក Robert Rankin នាយកប្រចាំប្រទេសនៃក្រុមហ៊ុន Abercrombie និង Kent បានសង្កត់ធ្ងន់ថា “អ្នកទេសចរណ៍មិនចូលចិត្តភាពឃោរឃៅចំពោះសត្វនោះទេ ហើយជាពិសេសពួកគេក៏មិនចូលចិត្តការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មានេះដែរ។ ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា គឺជាសកម្មភាពដែលបង្ហាញឱ្យឃើញនៅក្នុងការរីករាលដាលនៃជំងឺ ដែលធ្វើឱ្យយើងកាន់តែពិបាកសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍ក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រទេសវៀតណាមជាគោលដៅទេសចរណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព អរិយធម៌ ការស្វាគមន៍ និងទំនើប។ ក្រុមហ៊ុន Abercrombie និង Kent​ ​ប្រចាំប្រទេសវៀតណាសម គាំទ្រនូវការហាមឃាត់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា រួមជាមួយនឹង​ប្រតិបត្តិករទេសចរ​ណ៍ជាច្រើនដែលបានចុះហត្ថលេខាលើការសន្យារបស់អង្គការ FOUR PAWS ដែលគាំទ្រដល់ការបញ្ឈប់ការជួញដូរសាច់សត្វទាំងនេះ។”

លោកសាស្រ្តាចារ្យ Dau Ngoc Hao ក៏បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយផងដែរថា “ដោយការពិចារណាលើព័ត៌មានដែលយើងបានឃើញ ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មាបង្កហានិភ័យ​ជាច្រើន ​និងមានអត្ថប្រយោជន៍តិចតួច។ ការខិតខំប្រឹងប្រែង ត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីសិក្សា និងដោះស្រាយបញ្ហានៃការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា។ កិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះ គឺជាជំហាន​ឆ្ពោះ​ទៅមុខដ៏អស្ចារ្យ ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារប្រជាជនវៀតណាម និងសុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាសហគមន៍​អន្តរជាតិ​ពីហានិភ័យសុខភាពនៃពាណិជ្ជកម្ម។”

អង្គការ​ FOUR PAWS នឹងបន្តធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះបន្ថែមទៀត ដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យនៃការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម និងឥណ្ឌូនេស៊ី។ ដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធនាការរបស់យើង សូមចុះឈ្មោះនៅតំណភ្ជាប់ នេះ៖ http://bit.ly/MI_EndDCMT_KH_CPC57

FOUR PAWS ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម និងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដៃគូសហការ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត​សម្រាប់ការបញ្ឈប់ជារៀងរហូតនៃការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការងាររបស់យើង សូមចូលទៅកាន់៖ https://dogcatmeat.kh.four-paws.org/

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការងាររបស់យើង សូមតាមដាន៖ https://www.facebook.com/fourpaws.kh/