ដោយៈhealth.com.kh

តើ អ្នកមាន ដឹង ទេ ថា សារធាតុ ចម្រាញ ចេញពី ផ្លែទៀប បារាំង អាច ការពារ មិន ឲ្យ កោសិកា មហារីក ចំនួន ១២ ប្រភេទ ខុស ៗ គ្នា កើត មាន ដែរ ទេ?

តាម ការ សិក្សា បាន ឲ្យ ដឹង ថា ផ្លែ ឈើ មួយ នេះ មាន លក្ខណៈ និង គុណសម្បត្តិ ជា ច្រើន នៅ ពេល ប្រើប្រាស់ វា ដើម្បី ប្រឆាំង នឹង ជំងឺមហារីក មាត់ស្បូន ពោះវៀនធំ ក្រពេញ ប្រូ ស្តា ត សួត កូនកណ្តុរ ក្រពេញ អូ វ៉ែ សុដន់ ថ្លើម និង លំពែង ។

តាម ការ សិក្សា ក្នុង មន្ទីរពិសោធន៍ ក៏ បាន អះអាង ដែរ ថា ផ្លែទៀប បារាំង មាន ប្រសិទ្ធភាព សម្លាប់ កោសិកា មហារីក ពោះវៀនធំ ខ្លា ង ជាង ថ្នាំ Adriamycin ដែល ប្រើ សម្រាប់ ព្យាបាល ជំងឺមហារីក រហូត ដល់ ១០០០០ ដង ឯណោះ ។

ការ សិក្សា ផ្សេង មួយទៀត បាន រក ឃើញ ថា សារធាតុ ដែល ចម្រាញ ចេញពី ផ្លែទៀប បារាំង អាច បន្ថយល្បឿន នៃ ការ លូតលាស់ កោសិកា មហារីក សុដន់ បាន បាន ។

មានការ សិក្សា ច្រើន ទៀត ដែល និយាយ អំពី ផ្លែទៀប បារាំង នេះ ព្រមទាំង ឥទ្ធិពល របស់ វា ក្នុង ការ ប្រឆាំង នឹង ជំងឺមហារីក ជា ច្រើន ប្រភេទ ខុស ៗ គ្នា ។ នេះ ដោយសារ តែ វា ផ្ទុក ទៅ ដោយ ភ្នាក់ងារ ប្រឆាំង នឹង ជំងឺមហារីក ដ៏ ខ្លាំងក្លា ជា ច្រើន ដែល មានឈ្មោះ ថា Acetogenins ដែល ជា សារធាតុ ដើរតួ នាទី ដ៏ សំខាន់ ក្នុង ការ វាយប្រហារ លើ មហារីក៕/PC