​ប្រែ​សម្រួល : កញ្ញា​ដា​លី​ស (​ដេល្លី​ម៉េល​) ៖ ការិយាល័យ​ជំរឿន​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​២៩​ធ្នូ​ថា ចំនួន​ប្រជាជន​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​ព្យាករណ៍​ថា​នឹងមាន ៧,៩​ពាន់​លាន​នាក់​នៅ​​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំថ្មី ២០២៣ ជាមួយនឹង​ការបន្ថែម​ចំនួន​មនុស្ស ៧៣,៧ លាន​នាក់​ចាប់តាំងពី​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ឆ្នាំ ២០២២​។​

​នោះ​គឺជា​ការកើនឡើង ០,៩ ភាគរយ​នៃ​ចំនួន​ប្រជាជន​ពិភពលោក​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​កន្លងទៅ​។ ការិយាល័យ​ជំរឿន​បាន​និយាយថា ក្នុង​អំឡុង​ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០២៣ កំណើត​ចំនួន ៤,៣​និង​ការស្លាប់​ពីរ​នាក់​​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​កើត​ឡើង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​រៀង​រាល់​វិនាទី​។​

​ចំនួន​ប្រជាជន​អាម៉េរិក​នៅ​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ឆ្នាំ ២០២៣ ត្រូវ​បាន​ព្យាករណ៍​ថា​នឹង​មាន​ចំនួន ៣៣៤,២ លាន​នាក់ ជាមួយនឹង​ការបន្ថែម​មនុស្ស​ចំនួន ១,៥ លាន​នាក់​ចាប់តាំងពី​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ឆ្នាំ ២០២២ ឬ កើនឡើង​តិច​ជាង​កន្លះ​ភាគរយ​។​

​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​ត្រូវ​បាន​ព្យាករណ៍​ថា​នឹង​មាន​កំណើត​ម្នាក់​រៀងរាល់​ប្រាំបួន​វិនាទី និង​ការស្លាប់​ម្នាក់​រៀងរាល់ ១០ វិនាទី​ក្នុង​ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០២៣​។

​ការធ្វើ​ចំណាកស្រុក​អន្តរជាតិ​សុទ្ធ​ត្រូវ​គេ​រំពឹងថា​នឹង​បន្ថែម​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៅ​ចំនួន​ប្រជាជន​អាម៉េរិក​រៀងរាល់ ៣២ វិនាទី​។ ការរួម​បញ្ចូល​គ្នា​នៃ​កំណើត ការស្លាប់​និង​ការធ្វើ​ចំណាកស្រុក​អន្តរជាតិ​សុទ្ធ​បាន​​បង្កើន​ចំនួន​ប្រជាជន​អាម៉េរិក​ម្នាក់​រៀងរាល់ ២៧ វិនាទី នេះ​បើ​យោង​តាម​ការិយាល័យ​ជំរឿន​៕

​ឥណ្ឌា​ត្រូវ​រំពឹងថា​នឹង​វ៉ា​ហួស​ចិន ក្លាយជា​ប្រទេស​មាន​ប្រជាជន​ច្រើន​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៣