​ដោយ​: សុផល​/​ភ្នំពេញ​: ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត និង​រដ្ឋបាល​ខេត្តព្រះវិហា​រ​ដែលមាន​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ខេត្តព្រះវិហារ​ជា​សេនាធិការ បានអនុម័ត​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​បច្ចុប្បន្ន​កម្ម ២០២១-២០២៥ ដើម្បី​ជា​ត្រីវិស័យ​ចង្អុលបង្ហាញ​ការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​និរន្ត​ភាព និង​ការទទួលខុសត្រូវ សំដៅ​ចូលរួម​ស្តារឡើងវិញ​នូវ​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ។​

​ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​នេះ បានដាក់​ទិសដៅ​ទទួលភ្ញៀវ​ទេសចរ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ឱ្យបាន​ចំនួន ១​លាន​នាក់​នៅ​ឆ្នាំ​២០២៥​តាមរយៈ​ការអនុវត្ត​នូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចម្បង​ចំនួន​ប្រាំបី​រួមមាន​៖ (១) អភិវឌ្ឍ​ផលិតផល​ទេសចរណ៍ (២) ទីផ្សារ​និង​ការផ្សព្វផ្សាយ​ទេសចរណ៍ (៣) អភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង​សម្រួលការ​ធ្វើដំណើរ​ទេស​ចរណ៍ (៤) សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព​ទេសចរណ៍ និង​ការគ្រប់គ្រង​ផលប៉ះពាល់​អវិជ្ជមាន (៥) ការអនុវត្ត​ច្បាប់ និង​យន្តការ​គ្រប់គ្រង (៦) អភិវឌ្ឍន៍​ធនធានមនុស្ស និង​សមភាព​យេនឌ័រ (៧) ការវិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ និង (៨) ការអភិរក្ស និង​គ្រប់គ្រង​ធនធានធម្មជាតិ​៕​/R