ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី១០ខែមករានេះបាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី៩ខែមករាមានអ្នក​ឆ្លង​ជំងឺកូ​វីដ​-១៩ ជា​វីរុស​បំប្លែង​ថ្មីអូ​មី​ក្រុងបីនាក់ (​លទ្ធផល​បញ្ជា​ក់ដោយ PCR), ជាសះស្បើយប្រាំនាក់ និង​អ្នកស្លាប់​ថ្មីគ្មាន​។​គិត​ត្រឹម​ព្រឹកថ្ងៃទី​១០ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២៣ នេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន១៣៨ ៦៣៨ នាក់,អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៥ ៥៥៦ នាក់និង អ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦ នាក់។