ធនាគារអេ ប៊ី អេ (ABA)បានក្លាយជា ដៃគូចលនូបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខលើវិស័យធនាគារសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៙ស៊ីហ្គេមលើកទី៣២និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ឆ្នាំ២០២៣នៅកម្ពុជា។

លោក វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គលេខាធិការគណ:កម្មាធិការជាតិរៀបចំ ស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣(Camsoc)មានប្រសាន៍ថាCamso c បាន កំណត់គោលការណ៍សន្សំសំចៃនិងធ្វើឲ្យមានភាពអស្ចារ្យនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ២០២៣។