សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ណែនាំអភិបាលរងរាជធានី-ខេត្ត ដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ្នកនាំពាក្យ ត្រូវមានភាពកាន់តែសកម្មថែមទៀត ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឱ្យបានទូលំទូលាយ