ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

គូក​

នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​សត្វ​ស្លាប​មួយ​ប្រភេទ សន្ដាន​ទីទុយ​, មៀម​, ចេញ​រកស៊ី​តែ​ក្នុង​វេលាយប់ រាប់បញ្ចូល​ក្នុង​ពួក​សត្វ រត្តិចរ ( ម​. ព​. រត្តិចរ , រាត្រីចរ​, ទិវាចរ ទៀតផង ) ។​

ឧទានសព្ទ​

​សូរ​ឮ​ដោយ​ឆ្លើយ​គ្នា​ពី​ចម្ងាយ ឬ បង្កូកហៅ​គ្នា​ពី​ចម្ងាយ​( ប្រើ​តាម​ទម្លាប់​ថា ) ។ ម​. ព​. កូ៎ក ទៀតផង ។​

​គ្រែង​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ខ្យង​សមុទ្រ​មួយ​ពួក សន្ដាន​លៀស តែ​ធំ​ជាង​លៀស ហើយ​មាន​សំបក​គគ្រើម​ឆូតៗ​ជា​ជួរ​ស្នាម ។​

​នាមសព្ទ​

​ជាយ​ជុំវិញ​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ចុង​សំបក​គ្រែង (​គ្រឿងល្ខោន​) ។ សក់ត្រង់​ជាយ​ខាងៗ ដែល​សល់​ពី​កន្លែង​ថ្ពែក​
​ថ្ពែក​រលីង នៅសល់តែ​ជាយគ្រែង (​ម​. ព​. ជាយគ្រែង ផង​) ។​

​គ្រំ​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ខ្យង​ពួក​មួយ​
​គ្រំប៉ោក គឺ​គ្រំ​ធំៗ​, គ្រំចំពុះទា គឺ​គ្រំ​តូចៗ ។​
​ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ សន្ដាន​ត្រី​ក្អែក សម្បុរ​សលាយ​ខ្មៅ​ពព្រុះ មាន​ក្លិនឆ្អេះ​បន្តិច​
​ត្រី​គ្រំ ។​

​ចចក​

នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​សត្វ​ជើង ៤ សន្ដាន​ឆ្កែព្រៃ ។​

​ចចក់​

​នាមសព្ទ​

​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ សន្ដាន​តុកកែ តែ​តូច​ជាង យំ​ឮសូរ​ចក់ៗ ។​