កម្លាំងនគរបាលចាប់ខ្លួន លោក ថាច់ សេដ្ឋា អនុប្រធានគណបក្សភ្លើងទៀន តាមដីការបស់តុលាការ ពាក់ព័ន្ធពីបទចេញសែកស្អុយ(ប្រភពហ្វ្រេសញូវ)