ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំ​ក្រើនរំលឹក​ពី​ការការពារ ការចម្លង​វីរុស​កូ​វីដ​-១៩ ជំងឺផ្តាសាយបក្សី និង​ការបង្ការ​ការពុល​ចំណីអាហារ​ឬ​ពុល​ស្រាស ដែល​រៀបចំ​មិន​ត្រឹមត្រូវ នាឱកាស​រៀបចំ​សែនដូនតា និង​ឱកាស​ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណី​ជាតិខ្មែរ ខាងមុខនេះ​

​ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​សេចក្តីណែនាំ​ក្រើនរំលឹក​មួយ នៅ​ថ្ងៃទី​១៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២៣ ស្តីពី ការការពារ​ការចម្លង​វីរុស​កូ​វីដ​-១៩ ជំងឺផ្តាសាយបក្សី និង​ការបង្ការ​ការពុល​ចំណីអាហារ ឬ​ពុល​ស្រា ស ដែល​រៀបចំ​មិន​ត្រឹមត្រូវ នាឱកាស​រៀបចំ​សែនដូនតា និង​ឱកាស​ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណី​ជាតិខ្មែរ ខាងមុខនេះ​។​

​សូម​អាន​សេចក្ដីណែនាំ​ក្រើនរំលឹក របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល មាន​ដូចខាងក្រោម​៖