ដោយ:វ៉ៃកូ/ស្វាយរៀង: លោក កែរ រដ្ឋា ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល។ នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី១១ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

លោក កែរ រដ្ឋា ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាអតីតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀង៕ srn