ដោយៈ រ៉ាម៉ន / ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីការបញ្ចៀសចរាចរយានយន្ត ធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងពិធីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារ ការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យជាតិ តេជោសន្តិភាព។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង មានដូចខាងក្រោម៖