ដោយៈ បាយ័ន / សៀមរាបៈ កាលពីថ្ងៃថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ លោក នាក់ ណេរ៉ុន អភិបាលរងខេត្តសៀមរាប និងជាប្រធានក្រុមការងារគណនេយ្យសង្គម ថ្នាក់ខេត្ត តំណាងលោក ទៀ សីហា អភិបាលខេត្តសៀមរាប សហការជាមួយ ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. និងអង្គការទស្សនៈពិភពលោក ដឹកនាំក្រុមការងារទស្សនកិច្ចសិក្សា របស់គណៈប្រតិភូប្រទេសហ្ស៊ីមបាវេ ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ ពីការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គម ដំណាក់កាលទី២ នៅស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប។

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ​ ដេីម្បីគណៈប្រតិភូ បានចុះទៅសិក្សាស្វែងយល់ លើសកម្មភាពមួយចំនួន ដែលមាននៅក្នុងវដ្ត នៃការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាព សង្គម រួមមាន៖
– ទស្សនាការផ្សព្វផ្សាយកញ្ចប់ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ (I4Cs) នៅវត្តធម្មយុត្តិ ភូមិប្រយុទ្ធ ឃុំពួក ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប។
– ទស្សនាការបិទផ្ទាំងកញ្ចប់ព័ត៌មាន សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ(I4Cs) ការបិទទិន្នន័យ លទ្ធផលបំពេញការងារ និងការបើកចំហរថវិកា (Post on) នៅសាលាបឋម សិក្សា ទៀ បាញ់ គំរូ។
– ទស្សនាការបិទផ្ទាំងកញ្ចប់ព័ត៌មាន សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ(I4Cs) ការបិទទិន្នន័យ លទ្ធផលបំពេញការងារ និងការបើកចំហរថវិកា(Post on) និងពិនិត្យសកម្មភាព ការផ្ដល់សេវារបស់មណ្ឌលសុខភាពដូនកែវ ឃុំដូនកែវ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប។
-ទស្សនាកិច្ច ប្រជុំតាមដាន ត្រួតពិនិត្យផែនការសកម្មកាពរួមស្ដីពីការងារគណនេយ្យ ភាពសង្គម(ផ.ស.រ.គ ឬហៅកាត់ថា JAAP) ការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាអភិវឌ្ឍន៍ ឃុំ(គាំទ្រ ផ.ស.គ.រ និងផ្សេងៗ) និងយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ នៅសាលាឃុំកែវពណ៌ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ។

ជាលទ្ធផល គណៈប្រតិភូប្រទេសហ្ស៊ីមបាវេ៖
• ទទួលបានចំណេះដឹងពីការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គម។
• យល់ដឹងបន្ថែមពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាព (ផ.ស.រ.គ) និងបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន។
• ទទួលបានចំណេះដឹង ពីការបំពេញការងារ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រកបដោយគណនេយ្យភាព។
• រៀនសូត្របន្ថែមការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ ដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាព គណនេយ្យភាពសង្គម និង ផ.រ.ស.គ
• និងយល់ដឹងពីការបម្រើសេវា តាមរយៈយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមួយឃុំ៕​ V / N