ដោយ​: បូកគោ​/​កំពត​: វិស័យ​គ្រប់គ្រង​ទឹកស្អាត​ក្នុង​ខេត្តកំពត​មាន​ពីរ​ផ្នែក​គឺ​អង្គភាព​រដ្ឋាករទឹក និង​សេវាកម្ម​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​ឯកជន​១៩​មូលដ្ឋាន​ដែលមាន​សមត្ថភាព​ផលិត​បាន​៤៩.១០០​ម៉ែត្រត្រីគុណ​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​។ មន្ត្រី​ជំនាញ​កំពុង​ខិតខំ​ជំរុញ​លើ​ការងារ​ពង្រីក​បណ្តាញ និង​ផលិត​បន្ថែម​ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​តាម​តម្រូវការ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​។

​លោក​សុខ គឹម​ជឿន ប្រធាន​មន្ទីរ​ឧ​ហ្សា​ហក​ម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍​ខេត្តកំពត​បាន​ប្រាប់​ឱ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ន វិស័យ​ទឹកស្អាត​ក្នុង​ខេត្តកំពត​មាន​ភាព​រីកចម្រើន​ជា​លំដាប់​។ ក្នុង​ខេត្ត​មាន​គ្រឹះស្ថាន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​របស់​រដ្ឋ​មួយ​គឺ​អង្គភាព​រដ្ឋាករទឹក និង​សេវាកម្ម​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​ឯកជន​ចំនួន​១៩​មូលដ្ឋាន​គ្របដណ្តប់​លើ​ពីរ​ក្រុង និង​ប្រាំពីរ​ស្រុក ស្មើនឹង ៧៣​ឃុំ​-​សង្កាត់​ដែល​អាច​ផលិត​ទឹកបាន​៤៩.១០០​ម៉ែត្រត្រីគុណ​ក្នុង​មួយថ្ងៃ ។ បច្ចុប្បន្ន ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ទទួលបាន​ទឹកស្អាត​ប្រើប្រាស់​មាន​ចំនួន​៣១.៧២៥​គ្រួសារ ស្មើនឹង​៦០,៩៥​ភាគរយ​នៃ​តំបន់​សេវា​គ្របដណ្តប់​។ លោក​ប្រធាន​មន្ទីរ​បាន​បញ្ជាក់ថា ដើម្បី​ធានា​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​ឲ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់​តាម​តម្រូវ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​អ្នកវិនិយោគ​ក្នុង​ខេត្ត​នៃ​តំបន់​សេវា​គ្របដណ្តប់ អង្គភាព​រដ្ឋាករទឹក​កំពុង​ពង្រីក​សមត្ថភាព​ផលិត​ប្រមាណ​១៨.២៦០​ម៉ែត្រត្រីគុណ​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​បន្ថែមទៀត​។ សម្រាប់​សេវា​ទឹកស្អាត​២៤​ម៉ោង​លើ​២៤​ម៉ោង ក្នុង​ខេត្ត​កំពុង​ផ្គត់ផ្គង់​ចំនួន​១៤.៦៣៧​គ្រួសារ ស្នើ​នឹង ៨៦​ភាគរយ​ក្នុង​តំបន់​សេវាកម្ម​។​

​លោក​សុខ គឹម​ជឿន​បាន​បន្តថា ចំពោះ​អាជីវកម្ម​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​ឯកជន​ទាំង​១៩​មូលដ្ឋាន​បាន​គ្របដណ្តប់​លើ​ចំនួន​១៦.៩២០​គ្រួសារ ស្មើនឹង​៤៨,៧០​ភាគរយ​។ បច្ចុប្បន្ន មន្ត្រី​ជំនាញ​កំពុង​ជំរុញ​ការងារ​ផលិត និង​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​បន្ថែមទៀត​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​គោលនយោបាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​បានដាក់​ចេញ​៕​/R