​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ឆ្កួតជ្រូក​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​រោគ​មួយ​ប្រភេទ បណ្ដាល​កើត​អំពី​ខ្យល់​កាច​ក្នុង​សន្ដាន ឆក់​ឲ្យ​ដួល ឲ្យ​ប្រកាច់ បែកពពុះមាត់ ( រោគ​នេះ​មិន​មែនមាន​ជាប់​ប្រក្រតី​ទេ យូរៗ​ទើប​ធ្វើទុក្ខ​ម្ដងៗ ) ។​
​ប្រើ​ជា​គុណនាម​ក៏បាន​
​រោគ​ឆ្កួតជ្រូក​, មនុស្ស​ឆ្កួតជ្រូក ។​

​ឆ្ពិន​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ សន្ដាន​ត្រី​គជ្រា ។​

​ឆ្លាំង​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ត្រី​រំអិល​មួយ​ប្រភេទ សន្ដាន​ទ្រនេល​តែ​តូច​ជាង​ត្រី​ទ្រនេល ។​

ជាតស្រង់​

(​ជាត​–)

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ សន្ដាន​ត្រី​ឆ្កោក តែ​តូច​ជាង​, មាន​ព្រុយ​ទាំងពីរ​ខាង​និង​ខាងលើ​ខ្នង​, ចុងកន្ទុយ​មាន​សម្បុរ​ខ្មៅ​លាយ​ក្រហម ។​

​ជាស​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ​សន្ដាន​បង្កួយ​មាន​រន្ធ​នៅក្នុង​ដី​
​អ្នកស្រុក​ខ្លះ​បរិភោគ​ជាស​ជា​អាហារ ។​