ដោយ​:​ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា នេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា មានអ្នក​ឆ្លង​ជំងឺកូ​វីដ​-១៩ ជា​វីរុស​បំប្លែង​ថ្មី អូ​មី​ក្រុង  គ្មាន  (​លទ្ធផល​បញ្ជា​ក់ដោយ PCR), ជាសះស្បើយ  គ្មាន និង​អ្នកស្លាប់​ថ្មីគ្មាន​។ ​គិត​ត្រឹម​ព្រឹកថ្ងៃទី​២៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២៣ នេះ​ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន ១៣៨ ៦៧៧ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ១៣៥ ៦១១ នាក់ និង អ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦ នាក់។

សូម​អាន​សេចក្ដី​ជូន​ព័ត៌មាន៖