ដោយៈតារារិទ្ធ(ភ្នំពេញ)នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ខែមករាឆ្នាំ ២០២៣នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុ ជាបានថ្លែងថាយើងនៅសល់៩៩ថ្ងៃ ទៀតនឹងដល់ស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជា ។

សម្តេចតេជោថ្លែងថា”យើងនៅសល់ ៩៩ ថ្ងៃទៀតនឹងដល់ស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុ ជា។ពាក្យដែលយើងត្រូវរាប់ថយក្រោ យដែលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនសម្តេវបាននិយា យនៅទីនេះ។ហើយម្សិលមិញក៏មានធ្វើពិធីរាប់ថយក្រោយក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេច ទៀ បាញ់។”

សម្តេចបន្តថាថ្ងៃនេះយើងនឹងរាប់ថានៅ សល់ ៩៩ ថ្ងៃទៀតនឹងដល់ស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជា ។ហើយថ្ងៃស្អែកសម្តេចជួបគ្រឹះបរិស័ទសម្តេវនឹងនិយាយថាយើងនៅ សល់ ៩៨ ថ្ងៃទៀតនិងដល់ស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជា ៕