ការចូលរួម​របស់​ស​ហគ​មន៍ ក្នុងការ​ថែទាំ​សុខភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន បាន​ត្រឹមត្រូវ ធ្វើឱ្យ​សហគមន៍​នោះ មាន​សុខ​ភាពល្អ និង​អាយុ​វែង​

​ដោយៈ ទេព មង្គល / តាកែវៈ លោកស្រី វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌី​ន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសុខាភិបាល និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុមការងារ អភិវឌ្ឍ និង​គ្រប់គ្រង ក្របខ័ណ្ឌ​អនុវត្ត ការជំរុញ​បង្កើន​ការងារ ថែទាំ​សុខភាព​បឋម (​ក​.​ជ​.​ស​.​ប​) បាន​មានប្រសាសន៍ថាៈ ” ការចូលរួម​របស់​ស​ហគ​មន៍ ក្នុងការ​ថែទាំ​សុខភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន បាន​ត្រឹមត្រូវ ធ្វើឱ្យ​សហគមន៍ នោះ មាន​សុខ​ភាពល្អ និង​អាយុ​វែង រួមចំណែក​ឱ្យមាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​គ្រួសារ និង សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ” ។​