ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា នេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា មានអ្នក​ឆ្លង​ជំងឺកូ​វីដ​-១៩ ជា​វីរុស​បំប្លែង​ថ្មី អូ​មី​ក្រុង ៤ នាក់  (​លទ្ធផល​បញ្ជា​ក់ដោយ PCR), ជាសះស្បើយ  ០ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់​ថ្មីគ្មាន​។ ​គិត​ត្រឹម​ព្រឹកថ្ងៃទី​២៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២៣ នេះ​ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន ១៣៨ ៦៨៩ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ១៣៥ ៦២១ នាក់ និង អ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦ នាក់។

សូម​អាន​សេចក្ដី​ជូន​ព័ត៌មាន៖