លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​នៃ​ព្រះរាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា បាន​អញ្ជើញ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញជូន​គណៈកម្មការ​កិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ ឃោសនាការ និង​ព័ត៌មានរបស់​រដ្ឋសភានៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ក្រោម​ប្រធានបទ «​គោលនយោបាយ​ការបរទេស​កម្ពុជា ក្នុង​បរិបទ​ថ្មី​នៃ​សណ្តាប់ធ្នាប់​ពិភពលោក​» ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២៣ នៅ​វិមាន​រដ្ឋសភា​។​នេះ​ ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងការបរទេស​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ​៕

Feb 1, 2023

លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​នៃ​ព្រះរាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា បាន​អញ្ជើញ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញជូន​គណៈកម្មការ​កិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ ឃោសនាការ និង​ព័ត៌មានរបស់​រដ្ឋសភានៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ក្រោម​ប្រធានបទ «​គោលនយោបាយ​ការបរទេស​កម្ពុជា ក្នុង​បរិបទ​ថ្មី​នៃ​សណ្តាប់ធ្នាប់​ពិភពលោក​» ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២៣ នៅ​វិមាន​រដ្ឋសភា​។​នេះ​
​បើ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងការបរទេស​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ​៕