ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា និង​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ បានចេញ​សេចក្តី​ជួន​ដំណឹង​រួមគ្នា​មួយ នៅ​ថ្ងៃទី​២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២៣ នេះ ដោយបានបញ្ជាក់ថា​ រាជរដ្ឋាភិបាល បានសម្រេច​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់ វិញ្ញាបនបត្រ​បណ្តោះអាសន្ន មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង​៖ ៥ ធ្នូ ២០២២ ដែលមាន​ដាក់ QR Code ស្តង់ដា ដែល​អាច​ផ្ទៀងផ្ទាត់​បាន តាមរយៈ​ថ្នាល​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ឯកសារ verify.gov.kh ។

​ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា និង​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ បានចេញ​សេចក្តី​ជួន​ដំណឹង​រួមគ្នា​មួយ នៅ​ថ្ងៃទី​២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២៣ នេះ ស្តីពី​ការដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់ វិញ្ញាបនបត្រ​បណ្តោះអាសន្ន មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង​៖ ៥ ធ្នូ ២០២២ ដែលមាន​ដាក់ QR Code ស្តង់ដា ដែល​អាច​ផ្ទៀងផ្ទាត់ បាន តាមរយៈ “​ថ្នាល​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ឯកសារ verify.gov.kh ។​