​ដោយ​: បូកគោ / កំពត​: ចន្លោះពេល​នៃ​វិបត្តិ​កូ​វីដ​-១៩ កន្លងទៅ អ្នករក​ទទួលទាន​ពាក់ព័ន្ធ វិស័យ​ទេសចរណ៍ នៅ​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​ទំនប់​ម្លេ​ច បាន​បង្កើត​បន្ថែម នូវ​សេវា​កម្សាន្ត​ថ្មី ប្លែកៗ ធ្វើឱ្យ​ភ្ញៀវ​ជិត​ឆ្ងាយ កាន់តែ​ចាប់អារម្មណ៍ មក​ទស្សនា និង​ស្នាក់អាស្រ័យ​ច្រើន ឡើង​។​