ភ្នំពេញៈ ក្រុមហ៊ុន អេសស៊ីជី (SCG) បានប្រកាស ពីលទ្ធផលប្រតិបត្តិការ ឆ្នាំ ២០២២ ដែលបង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ ពី ការ កើនឡើងនូវ ប្រាក់ចំណូលពីការ លក់ ប៉ុន្តែ ប្រាក់ចំណេញ មានការធ្លាក់ចុះ ដែលបណ្ដាល មកពី ការ ចំណាយលើថ្លៃថាមពល មានការ កើនឡើងខ្លាំង បញ្ហាអតិផរណា និងដំណើរធ្លាក់ចុះ នៃ សេដ្ឋកិច្ច របស់ប្រទេស ចិន និងបញ្ហា វិបត្តិ គីមីឥន្ធនៈ ។


ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ អេសស៊ីជី បានបង្កើនការពង្រីក លើអាជីវកម្មថ្មីៗ ហើយផ្ដល់អាទិភាពលើ ផលិតផល បៃតង ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការជានិន្នាការធំ និងចាប់យកឱកាស អំឡុងពេល សេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញ ក៏ដូចជា ទ្រទ្រង់ដល់កំណើន នៃការលូតលាស់ ។ អាជីវកម្ម ថាមពលកកើតឡើងវិញរបស់ខ្លួន បានកើនឡើង ៧៨% ហើយក្នុងនោះ ការ លក់ ប៉ូលីមែរ បៃតង បានកើនឡើងលើស ១៤០.០០០ តោន និង បានកើនឡើង ៥ ដង ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ដំណោះស្រាយសន្សំសំចៃថាមពល បានទីផ្សារ ទទួលការ ស្វាគមន៍ប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាន ដោយបាន កើនឡើង ៤០% ហើយកំពុង បង្កើននវានុវត្តន៍ សម្រាប់ការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ។ កាលពីពេលថ្មីៗ LSP ត្រូវបាន ត្រៀម រៀបចំចាប់ផ្ដើម ផលិតកម្ម និងផ្គត់ផ្គង់ លើទីផ្សារ នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ ២០២៣ ។ ក្រុមហ៊ុន អេសស៊ីជី ធានា បាននូវ ហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ តាមរយះការរក្សាឲ្យបានមុតមាំនូវ សន្ទនីយភាព ការកាត់បន្ថយ ការ ចំណាយ និង ការ វិនិយោគ ដោយ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រ របស់ខ្លួន ។
លោក រ៉ុងរ៉ូត រង្ស៊ី យ៉ូផាស (Roongroote Rangsiyopash) ជា ប្រធាន និងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន អេសស៊ីជី មានប្រសាសន៍ថា៖ “នៅក្នុង លទ្ធផលប្រតិបត្តិការ របស់អេសស៊ីជី ឆ្នាំ ២០២២ ប្រាក់ចំណូល គឺមានទំហំទឹកប្រាក់ ៦៦.៤២៣ ពាន់លានរៀល (១៦.២៤៤ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក) គឺបានកើនឡើង ៧% ធៀបនឹង ឆ្នាំមុន ។ ប្រាក់ចំណេញ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ គឺ ២.៤៨៦ ពាន់លានរៀល (៦១០ លានដុល្លារ) គឺបានធ្លាក់ចុះ ៥៥% ដោយសារតែដំណើរធ្លាក់ចុះនៃ សេដ្ឋកិច្ច វិបត្តិគីមី ឥន្ធនៈ និង ចំណាយលើថាមពលកើនឡើង ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំ ២០២២ ប្រាក់ចំណេញ មានចំនួន ១៨ ពាន់លានរៀល (៤ លានដុល្លារ ) ។ ទាំងអស់នេះ ក៏ដោយសារ តែ វិបត្តិ ជា ច្រើន ដែលកើតចេញពី សង្គ្រាមរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន ការ កើនឡើងយ៉ាងគំហុកនូវតម្លៃ ធ្យូងថ្ម និង អគ្គិសនី បញ្ហា អតិផរណា ដំណើប្រែប្រួល ខ្លាំងនៃតម្លៃប្រាក់បាតថៃ ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេស ចិន និង បញ្ហាវិបត្តិគីមីឥន្ធនៈធំបំផុត ក្នុងរយៈកាល ២០ ឆ្នាំមកនេះ ។ ផ្ទុយមកវិញ អេសស៊ីជី បានតាមដាន យ៉ាងដិត ដល់ចំពោះស្ថានភាពនេះ ហើយ បានសម្រប ខ្លួន ឲ្យបានលឿន ដើម្បី កាត់បន្ថយ ហេតុប៉ះពាល់ មកលើក្រុមហ៊ុនជារួម ដោយ ផ្ដោតជាសំខាន់លើ ការ រក្សា ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ កាត់បន្ថយចំណាយដោយប្រើប្រាស់ ប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញ និង បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល នៅ ក្នុង ដំណើរការផលិតកម្ម របស់ខ្លួន ហើយកសាង យុទ្ធសាស្ត្រ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះការសម្រេចចិត្ត ក្នុងការ វិនិយោគ។ ជា លទ្ធផល ក្រុមហ៊ុន មានសមតុល្យ សាច់ប្រាក់ ត្រឹមត្រូវ ក្នុងចំនួន ១១.០៤៧ លានរៀល (២.៧០៩ លានដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក) ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ បញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ ក៏បាន បង្កើត ឲ្យមានឱកាស អាជីវកម្មថ្មីៗផងដែរ ជាពិសេស តម្រូវការ ផលិតផល បៃតង ដែលជា និន្នាការធំក្នុងសកលលោក ហើយ ដែលកើនឡើងជាលំដាប់ ដូចជា ថាមពលកកើតឡើងវិញ ប៉ូលីមែរបៃតង ដំណោះស្រាយសន្សំសំចៃថាមពល និងការ វេចខ្ចប់ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ។
ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ការលក់របស់ SCG Green Choice បានកើនឡើង ៣៤% ឬស្មើនឹង ៥១% នៃ ការ លក់សរុប ដែលលើសពីគោលដៅ។ រាល់អង្គភាពអាជីវកម្មរបស់អេសស៊ីជី បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ក្នុងការ បោះជំហានទៅមុខ ដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្ម របស់ខ្លួន ។
ស្របពេលដែល វិស័យទេសចរណ៍ និង ការ ប្រើប្រាស់ បាន កើនឡើងមកវិញនៅឆ្នាំ ២០២៣ នេះ សេដ្ឋកិច្ច របស់ ប្រទេស ថៃ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងងើបឡើងវិញ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ទីផ្សារ អាស៊ាន ក៏នឹង ប្រសើរឡើង ក្រោយពេលប្រទេស ចិនបើកទ្វារ ប្រទេសឡើងវិញ ។ ក្រោយចប់រដូវរងារ តម្លៃធ្យូងថ្ម ត្រូវបានរំពឹងថា នឹង ធ្លាក់ចុះ ។ ចំណែកឯអតិផរណា បានបង្ហាញ សញ្ញា ថា នឹង ធ្លាក់ចុះផងដែរ។ ដូច្នេះ អេសស៊ីជី ជឿថា យើង នឹង អាច ជំនះលើ វិបត្តិនេះ ហើយ ដោះស្រាយ ចំពោះតម្រូវការថ្មីៗ បានគ្រប់គ្រាន់” ។
លោក ធម្មស័ក សេដ្ឋាឧត្តម (Thammasak Sethaudom) អនុប្រធានប្រតិបត្តិ នៃក្រុមហ៊ុន អេសស៊ីជី មានប្រសាសន៍ ថា៖ “ ដោយសារតែ វិបត្តិ ដែលកើតឡើងចេញពី ការកើនឡើងយ៉ាងគំហុក នៃ តម្លៃធ្យូងថ្ម និងអគ្គិសនី ធ្វើឲ្យ អេសស៊ីជី ត្រូវ ចូលទៅប្រើប្រាស់វិស័យ ថាមពលកកើតឡើងវិញ ដោយមានសមត្ថភាព ផលិតបាន ២៣៤ មេហ្គាវ៉ាត់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២២ គឺកើនឡើង ៧៨% បើធៀបនឹង មួយឆ្នាំកន្លងទៅ ដោយ មាន បណ្ដាញ ផ្គត់ផ្គង់វ័យឆ្លាត សម្រាប់ អគារ ឧស្សាហកម្ម និង បណ្ដាញ រោង ចក្រឧស្សាហកម្ម សណ្ឋាគារ និងមន្ទីរពេទ្យ ។ គម្រោងនេះ ត្រូវបានដំឡើងកាលពីពេលថ្មីៗ នៅក្រុមហ៊ុន Saha-Union Group នៅសង្កាត់ បាងផាកង ដោយបានភ្ជាប់ថាមពលកកើតឡើងវិញ សម្រាប់ ១០ ក្រុមហ៊ុនកាត់បន្ថយការ ចំណាយលើថាមពលបាន ៣០% និងកាត់បន្ថយការ បំភាយ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កាបូនិច បាន ៣.៦៧០ តោន ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ។ អាជីវកម្មនេះ ប្រើប្រាស់ ជំនាញថាមពលកកើតឡើងវិញរបស់អេសស៊ីជី ដើម្បីកាត់បន្ថយ ហេតុប៉ះពាល់ពីការ កើនឡើងនូវថ្លៃថាមពល ដែលបង្កឡើង ដោយ ដំណើឡើងចុះនៃតម្លៃថាមពល លើទីផ្សារពិភព លោក។ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ អេសស៊ីជី បានបង្កើន ការ ប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈជំនួសពី ២៦% ដល់ ៣៤% បើធៀបនឹង មួយឆ្នាំមុន ហើយ បង្កើនសមត្ថភាព ផលិតថាមពលព្រះអាទិត្យ ពី ១៣០ មេហ្គាវ៉ាត់ ទៅដល់ ១៩៤ ម៉ែហ្គាវ៉ាត់ បើធៀបនឹង មួយឆ្នាំមុន ។ ព្រមជាមួយគ្នានេះ អេសស៊ីជី បាន អនុវត្ត ប្រសើរ លើសពីគោលដៅរបស់ខ្លួន តាមរយៈការ កាត់បន្ថយ ការ បំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កាបូនិច បាន ៣ លានតោន ។ បន្ថែមលើនេះ ក្រុមហ៊ុនក៏កំពុង អភិវឌ្ឍ បច្ចេក វិទ្យា ចាប់យក និងប្រើប្រាស់កាបូន (CCU) សម្រាប់ផលិតកម្មស៊ីម៉ង់ត៍ នៅក្នុង ប្រទេសថៃ និងអាស៊ាន ដើម្បីសម្រេចបាននូវ គោលដៅ គ្មានការបំភាយឧស្ម័ន ឬ Net Zero 2050 ដោយសហការជាដៃគូជាមួយនឹង ក្រុមហ៊ុន Nippon Steel Engineering និង Thai Nippon Steel Engineering & Construction” ។
លោក តាន់ណាវង្ស អារីរ៉ាត់ ឆាគុល ជានាយកប្រតិបត្តិ និងជា ប្រធានក្រុមហ៊ុន SCG Chemicals ឬ SCGC មានប្រសាសន៍ថា៖ “SCGC បន្តអភិវឌ្ឍ ប៉ូលីមែរបៃតង ដែលមានភាពនវានុវត្តន៍របស់ខ្លួន ឈ្មោះថា ‘SCGC GREEN POLYMERTM’ ដែលបានទទួលការគាំទ្រច្រើន ពីទីផ្សារ សកល លោក ដោយ ក្នុងនោះ លក់បាន រហូតដល់ទៅ ១៤០.០០០ តោន ដែលបានកើនឡើង ៥ ដង ធៀប នឹង មួយឆ្នាំមុន ។ បន្ថែមលើនេះ ក្រុមហ៊ុនបានពង្រីក វិសាលភាព ទៅជាអាជីវកម្ម កែច្នៃផ្លាស្ទិក ពេញលេញ តាមរយៈការទិញយកនូវក្រុមហ៊ុន Kras/Recycling Holding Volendam B.V. ដែលជា ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រង កាកសំណល់ឈានមុខគេរបស់ប្រទេសហូឡង់ ។ ការទិញ យកក្រុមហ៊ុននេះ នឹងជួយពង្រីក សមត្ថភាព របស់ក្រុមហ៊ុន នៅ ក្នុងការ ស្តុក ការ ញែក និងការ ផលិត ជ័រ PCR (Post-Consumer Recycled Resin) សម្រាប់ ការ ប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារ និង ឧស្សាហកម្ម ។ ‘SCGC GREEN POLYMERTM’ ត្រូវបានផ្ដល់វិញ្ញាបនកម្មស្តង់ដារ អន្តរជាតិ ពីបណ្ដា ស្ថាប័នឈានមុខគេ មួយចំនួននៅលើពិភព លោក ដូចជា EuCertPlast មកពីអឺរ៉ុប ដែលបាន បញ្ជាក់ថា ប្រភពវត្ថុធាតុដើម សម្រាប់ផលិតកម្ម ជ័រ PCR គឺបានមកពីកាកសំណល់ផ្លាស្ទិក ដូច្នេះ ជួយកាត់បន្ថយ បញ្ហា កាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនេះ ។ ក្រុមហ៊ុនក៏ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ មកពី Recyclass សម្រាប់ការ អភិវឌ្ឍន៍ ជ៍រស្រោប ដែលជួយបង្កើនស័ក្តិសិទ្ធភាព នៃការ កែច្នៃឡើងវិញ សម្រាប់ ការ វេចខ្ចប់ផ្លាស្ទិក ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន SCGC ជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេនៅអាស៊ាន ដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ នេះ ។ ព្រមជាមួយគ្នានេះ ការ បង្កើត ក្រុមហ៊ុន Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ដែលជារោងចក្រ គីមីឥន្ធនៈនៅក្នុង ប្រទេសវៀតណាម មានវឌ្ឍនភាព បានជាង ៩៨% ហើយ ហើយ គ្រោង នឹង ឈានចូលទីផ្សារ នៅ ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះ” ។
លោក និធិ ផាតថារ៉ាឆូក ប្រធាន អាជីវកម្ម ស៊ីម៉ង់ត៍ និងសម្ភារៈសំណង់ របស់ អេសស៊ីជី មានប្រសាសន៍ថា៖ “អេសស៊ីជី កំពុងជំរុញ អាជីវកម្ម ជីវិត រស់នៅវ័យឆ្លាត ជាពិសេស គឺដំណោះស្រាយ សន្សំសំចៃថាមពល ដែលកំពុងមានតម្រូវការ ខ្ពស់ នៅលើទីផ្សារ ដោយសារតែ ការកើនឡើងនូវថ្លៃថាមពលអគ្គិសនី ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ អាជីវកម្មនេះ មានការ កើនឡើងជាង ៤០% ។ ជាក់ស្ដែង មានដូចជា ប្រព័ន្ធ ‘SCG Air Scrubber’ ដែលជាប្រព័ន្ធសន្សំសំចៃថាមពល សកល សម្រាប់អាគារ ធំៗ សាលសន្និសីទ និងផ្សារទំនើបជាដើម ។ ប្រព័ន្ធមានភាពស័ក្តិសិទ្ធខ្ពស់ ដែលមានសមត្ថភាពសន្សំ សំចៃថាមពលបានរហូតដល់ទៅ ២០-៣០% ។ ប្រព័ន្ធនេះ ត្រូវបានដំឡើង នៅតាម បណ្ដាអគារធំៗចំនួនប្រាំពីរកន្លែង រាប់បញ្ចូលទាំងសាខខាអគារ Terminal 21 Pattaya និង Kloud by Kbank Siam Square ផងដែរ។ ជាលទ្ធផល ដែលគម្រោងនេះទទួលបាននូវភាពវិជ្ជមាន ដូច្នេះ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមទៀត នឹង ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីពង្រីក ផលិតផល ឲ្យសម ស្របទៅនឹង តម្រូវការ ផ្សេងៗរបស់អតិថិជន ។ បន្ថែមលើនេះ ដំបូល ‘SCG Built-in Solar Tile’ ដែលជាផ្ទាំង សូឡា ប្រកបដោយភាពនវានុវត្តន៍ ត្រូវបាន ណែនាំ សម្រាប់ការ រស់នៅបែបទាន់សម័យ ដោយមានការ រចនា ឲ្យ សម ស្របជាមួយនឹង ផ្ទះល្វែង ដែលមានដំបូល ហើយកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃអគ្គិសនីបានរហូតដល់ទៅ ៦០%”។
លោក វីចាន់ ជិតភូកឌី (Wichan Jitpukdee) នាយកប្រតិបត្តិ SCG Packaging Public Company Limited ឬ SCGP មានប្រសាសន៍ថា៖ “ក្រុមហ៊ុន SCGP បានរៀបចំ យុទ្ធសាស្ត្រ អភិវឌ្ឍន៍នវានុវត្តន៍ បន្ថែម ដំណោះស្រាយលើការវេចខ្ចប់ និង បានលើកថវិកាវិនិយោគ និងការចំណាយលើ ការ ស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប ៨០០ លានបាត សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយអភិវឌ្ឍនូវ ‘Nanocellulose Fibres’ ចេញពី កាកសំណល់កសិកម្ម ដែលប្រើជា វត្ថុធាតុដើម នៅក្នុងការ ផលិត ក្រដាស វេចខ្ចប់ និងការ វេចខ្ចប់ចំណីអាហារ ។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានត្រៀមល្ខណៈពង្រីក ការងារ របស់ខ្លួនឲ្យបានដល់ឧស្សាហកម្ម សុខាភិបាល និង ឧស្សាហកម្មសមាសធាតុ ក៏ដូចជា អភិវឌ្ឍន៍ ជំនាញបណ្ដុះកោសិកា របស់ខ្លួន លើ ការ ដាំ កសិផលនិង ដំណាំដែលមានតម្លៃខ្ពស់ ។ បន្ថែមលើនេះ ខ្លួនក៏មានបំណង ធ្វើបរិវត្តកម្ម សារធាតុ សំណល់ពីដំណើរការ ផលិតកម្ម ឲ្យក្លាយជា ថាមពលកកើតឡើងវិញថែមទៀតផង ។ ក្រុមហ៊ុន កំពុងស្ថិត ក្នុងដំណើរការ នៃការ អភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា ‘Torrefaction Technology’ ដើម្បីបង្កើនភាពស័ក្តិសិទ្ធ នៃការ ប្រើប្រាស់ ជីវម៉ាស និងកាត់បន្ថយ ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដែលជាការ បង្កើនប្រតិបត្តិការ បែប ESG របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀត”។
លោក រ៉ុងរ៉ូត រង្ស៊ី យ៉ូផាស (Roongroote Rangsiyopash) ជា ប្រធាន និងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន អេសស៊ីជី មានប្រសាសន៍ថា បានបញ្ជាក់ថា “លទ្ធផល ប្រតិបត្តិការ មុនសវនកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ គឺ ទទួលបាន ប្រាក់ចំណូលពីការ លក់ ជាទឹកប្រាក់ ៦៦.៤២៣ ពាន់លានរៀល (១៦.២៤៤ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក) គឺបានកើនឡើង ៧% ធៀបនឹងមួយ ឆ្នាំមុន ដោយសារតែ អាជីវកម្មវេចខ្ចប់ និងស៊ីម៉ង់ត៍ -សម្ភារៈសំណង់ ។ ប្រាក់ចំណេញ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ គឺ ២.៤៨៦ ពាន់លានរៀល (៦១០ លានដុល្លារ) គឺបានធ្លាក់ចុះ ៥៥% បើធៀបនឹង មួយឆ្នាំមុន ដោយសារតែការ ធ្លាក់ចុះនៃការលក់ សារធាតុគីមី ចំណាយលើថាមពលកើនឡើង និងការធ្លាក់ចុះនូវ ចំណែកប្រាក់ចំណូលមកពីក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ។
ប្រាក់ ចំណូលពីការ លក់ សរុបទទួលបាន ១៣.៨៧១ ពាន់លានរៀល (៣.៣៥៩ លានដុល្លារ) ក្នុង ត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២២ ដែលបានធ្លាក់ចុះ ១៤% បើធៀបនឹង ត្រីមាសទីបួនមួយឆ្នាំមុន ដោយសារ តែ ការធ្លាក់ចុះនូវតម្លៃ និង ចំនួននៃការ លក់ ផលិតផលគីមី ពីព្រោះតម្រូវការ ទីផ្សារ ថមថយ ។ ប្រាក់ចំណេញ ក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២២ គឺទទួលបាន ១៨ ពាន់លានរៀល (៤ លានដុល្លារ) ដែលបានធ្លាក់ចុះ ៩៤% បើធៀបនឹង ត្រីមាស ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដោយសារ តែ ការចែកចាយផលិតផលគីមីធ្លាក់ចុះ ក៏ដូចជា ការ កើនឡើងនូវការចំណាយ លើធ្យូងថ្ម និងថាមពលអគ្គិសនី ។
ប្រាក់ចំណូលរបស់អេសស៊ីជីពី ផលិតផល និងសេវា តម្លៃខ្ពស់ (HVA) នៅ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ទទួលបាន ២២.៧៣៥ ពាន់ លានរៀល (៥.៥៧៦ លានដុល្លារ) ឬ ស្មើនឹង ៣៤% នៃ ប្រាក់ចំណូលសរុបពីការលក់ ។ បន្ថែមលើនេះ ប្រាក់ចំណូលពី ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលថ្មីៗ (NPD) គឺស្មើនឹង ១៧% ហើយចំណូលពីដំណោះស្រាយសេវាកម្ម មានទំហំស្មើនឹង ៦% នៃ ប្រាក់ចំណូលសរុបពីការលក់ ។
ប្រាក់ចំណូលរបស់អេសស៊ីជីពីប្រតិបត្តិការ ខាងក្រៅប្រទេសថៃ រាប់បញ្ចូលទាំង ការនាំចេញពីប្រទេសថៃផង គឺមានទំហំទឹកប្រាក់ ២៩.៩៨៦ ពាន់លានរៀល (៧.៣៥៥ លានដុល្លារ) នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ដែលស្មើនឹង ៤៥% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបពីការលក់ ហើយមានកម្រិត ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា នឹង កាលពី មួយឆ្នាំមុននោះដែរ។
អេសស៊ីជី នៅតំបន់អាស៊ីន (លើកលែងប្រទេសថៃ)
សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ របស់អេសស៊ីជី ក្នុងតំបន់អាស៊ាន (លើកលែងប្រទេសថៃ) ប្រាក់ចំណូលពីការលក់ នៅត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២២ គឺធ្លាក់ចុះ ១៥% បើធៀប នឹង មួយឆ្នាំមុន ដោយទទួលបានចំណូល ២.៦៨៨ ពាន់លានរៀល (៦៥១ លានដុល្លារ) ដែលស្មើនឹង ១៩% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបពីការ លក់របស់ក្រុមហ៊ុន អេសស៊ីជី ។ ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការ លក់ ពីប្រតិបត្តិការ នៅ ក្នុងទីផ្សារ ប្រទេសអាស៊ាននីមួយៗផង និងការ នាំចូលពីប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសថៃផង ។
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ទ្រព្យសកម្ម សរុប របស់អេសស៊ីជី មានទំហំ ១០៧.៩៨០ ពាន់លានរៀល (២៦.២៤១ លានដុល្លារ) ចំណែកឯទ្រព្យសកម្មសរុប របស់អេសស៊ីជី នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន (លើកលែង ប្រទេសថៃ) មានទំហំទឹកប្រាក់ ៤៨.៤០៩ ពាន់លានរៀល (១១.៧៦៤ លានដុល្លារ) ដែល ស្មើនឹង ៤៥% នៃ ទ្រព្យសកម្មសរុបរួម របស់អេសស៊ីជី ។
ក្រុមហ៊ុនក៏បានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលប្រចាំត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២២ ពីការ លក់ ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ ៣៦២ ពាន់ លានរៀល (៩៨ លានដុល្លារ) ដែលបានធ្លាក់ចុះ ១០% ធៀប នឹង មួយឆ្នាំមុន ដោយសារតែ អាជីវកម្ម PVC ។
កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អេសស៊ីជី ក៏បាន ប្រារព្វអបអរខួប ៣ ទសវត្សរ៍ នៃការធ្វើអាជីវកម្ម ប្រកប ដោយ និរន្តរភាព ក្នុងដំណើរអាជីវកម្ម ដ៏ជោគជ័យរបស់ខ្លួន ក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ហើយបន្តរួមចំណែកលើក កម្ពស់ការរស់នៅ សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា តាមរយៈការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ។
ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ អេសស៊ីជី នៅកម្ពុជា បាន ប្រគល់អាហារូបករណ៍ ដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់សរុប ១០០.០០០ ដុល្លារ ដល់សិស្សវិទ្យាល័យ និងនិស្សិតសកល វិទ្យាល័យចំនួន ២៧០ រូប តាមរយៈកម្មវិធី “អេសស៊ីជី ចែករំលែកក្ដីសុបិន” ។ សរុប រយៈពេល ៩ ឆ្នាំ ចំនួនសិស្ស និងនិស្សិតអាហារូបករណ៍ពីកម្មវិធី ទំនួលខុស ត្រូវសង្គម ផ្នែកអប់រំមួយនេះ បានកើនឡើង ដល់ជាង ១.៥០០ នាក់ ។ អស់រយៈកាលជិតមួយទសវត្សរ៍ អេសស៊ីជី បានរួមដំណើរ និង ជួយប្រឹក្សា លើ ការ សិក្សា ដល់ សិស្ស និងនិស្សិតទាំងអស់នេះ ឥតឈប់ឈរ ។ កម្មវិធីនេះ បានរួមចំណែក ដល់ការ កាត់បន្ថយ ការ បោះបង់ចោលការ សិក្សា នៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ ហើយជួយពួកគេ រាល់ឆ្នាំសិក្សា នីមួយៗ ។ ជាងនេះទៅទៀត អេសស៊ីជី បានផ្ដល់ ការ បណ្ដុះបណ្ដាល លើការងារ បេតុងអេសស៊ីជី ដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យផ្នែកវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្មចំនួន ២៦៥ នាក់ ផងដែរ ។ សកម្មភាពនេះ បានបង្កើត ជា សហគមន៍ មុខរបរ និងឱកាស ការងារ សម្រាប់សិស្ស និងនិស្សិត អាហារូបករណ៍ហើយពង្រឹង បទពិសោធន៍ការងាររបស់ពួកគេជាមួយនឹង អេសស៊ីជីផងដែរ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ អេសស៊ីជី កម្ពុជា បានសហការ ជាមួយនឹង ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ គាំទ្រ ជា សម្ភារៈសំណង់ គិតជាទឹកប្រាក់ ៥.០០០ ដុល្លារ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់កម្មវិធីប្រកួតជំនាញថ្នាក់ជាតិ លើកទី ៨ ផងដែរ ។ ក្រុមហ៊ុន ក៏បាន ធ្វើការ ជាមួយនឹង សហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពត ដោយផ្ដល់ស៊ីម៉ង់ត៍ ៣០ តោន ដែលមានតម្លៃ ៣.០០០ ដុល្លារ សម្រាប់ការ សាងសង់វត្តអារាម និងសាលារៀន ។
លោក លោក រ៉ុងរ៉ូត រង្ស៊ី យ៉ូផាស (Roongroote Rangsiyopash) បានបន្តថា៖ “ឆ្នាំនេះ អេសស៊ីជី បន្ត ផ្ដល់អាទិភាព លើ ការ រក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ និង សន្ទនីយភាព ជាមួយនឹង យុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគប្រកប ដោយការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ដែលរឹត បន្តឹង លើ ការ ចំណាយ និងកាត់បន្ថយការ ចំណាយលើថាមពល ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អេសស៊ីជី នឹង ជំរុញវឌ្ឍនភាពអាជីវកម្ម របស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញនូវសេចក្ដីត្រូវការថ្មីៗ វិនិយោគលើ នវានុវត្តន៍ ចាប់យក ឱកាស ពេលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើប ឡើងវិញ អភិវឌ្ឍនូវដំណោះស្រាយនានា ដើម្បី គាំទ្រ ដល់ និន្នាការធំៗរបស់សកលលោក និងពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ទីផ្សារ ក្នុងតំបន់បានចាប់ផ្ដើមងើបមកវិញ ហើយត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹង កើនឡើងបន្ថែមទៀត។ ជាងនេះទៅទៀត អេសស៊ីជី បានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីជួយ ដល់ការពង្រឹង សង្គមផងដែរ។ អេសស៊ីជី បានបង្កើត ការងារ សម្រាប់មនុស្ស ចំនួន ៩.០០០ នាក់ ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ដើម្បីជួយ ឲ្យពួកគេទទួលបាន ប្រាក់ចំណូល និង កាត់បន្ថយ វិសមភាពសង្គម”៕ N