ដោយៈ​ប​.​ខុន​/​ភ្នំពេញៈធាតុអាកាស​នៅក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ​មាន​សភាព​ក្តៅ​ហប់​ដោយសារ​ឥទ្ធិពល​ជ្រលង​សម្ពាធ​ខ្សោយ​និង​ទ្រនុង​សម្ពាធ​ខ្ពស់​ខ្សោយ រីឯ​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​នៅក្នុង​រដូវរំហើយ​នា​ចុងឆ្នាំ​២០២២​និង​ដើមឆ្នាំ​២០២៣​នេះ វា​សឹងតែ​បញ្ចប់​ទៅវិញ​ហើយ​នៅក្នុង​ខែកុម្ភៈ​នេះ​។​