ដោយៈ health.com.kh

នៅពេលដែលអ្នកទើបតែមានផ្ទៃពោះមួយសប្តាហ៍អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នពីចំនុចមួយចំនួនទើបកូនអាចមានសុវត្ថិភាពក្នុងពោះអ្នក។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

នៅពេលដែលអ្នកទើបតែមានផ្ទៃពោះអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ឆាប់មួរម៉ៅបាន ដូចនេះអ្នកអាចប្រាប់ស្វាមីអ្នកជាមុនដើម្បីកុំឲ្យកើតរឿងឈ្លោះគ្នា។ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកមិនត្រូវ ហាត់ប្រាណដោយធ្វើចលនាធ្ងន់ៗនោះទេ ព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃ។ ជាងនេះទៅទៀតអ្នកគួរតែផ្អាក កុំញ៉ាំហិរ និង អាហារបំពង ភេសជ្ជៈដែលត្រជាក់ក៏មិនត្រូវញ៉ាំច្រើនដែរ។ ចុងក្រោយអ្នកគួរតែសម្រាកឲ្យបាន ច្រើនដោយកុំធ្វើការងារធ្ងន់ៗច្រើនឲ្យសោះ៕/PC