​ដោយៈ បញ្ញា​សាស្ត្រ / ភ្នំពេញ​៖ ប្រកប​អាជីព ជា​អ្នក​ច្រៀង​ជិត ២០ ឆ្នាំ មកនេះ តារាចម្រៀង មាស សុខ​សោភា បានសម្រេច​ចិត្ត ចាប់យក​ជំនួញ​ដំបូង​របស់ខ្លួន បន្ទាប់ពី​ការងារ​សិល្បៈ បាន​ជោគជ័យ ស្ទើរតែ​រក​គូប្រជែង​គ្មាន ជាមួយនឹង​ទឹកដម សំលេង​ល្អ​ឯក តែមួយ​គ្មាន​ពីរ​របស់​នាង​។​