ដោយៈ វ៉ៃកូ / ស្វាយរៀង: លោក ជុំ​ ហាត​ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត​ នាថ្ងៃទី២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២៣​ នេះ បានអញ្ជើញជាអធិបតី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី៤៥ ឆ្នាំទី៤ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ដែលពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅ នៅសាលប្រជុំសាលា ខេត្តស្វាយរៀង។

សូមបញ្ជាក់ថា: របៀបវារៈ​នៃកិច្ចប្រជុំនេះ មាន៖​
១-​ ពិនិត្យ និងអនុម័ត សេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុ នៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៤៤​ ។
២-​ ពិនិត្យ និងអនុម័ត របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំខែកុម្ភៈ និងទិសដៅ ការងារបន្តខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ របស់រដ្ឋបាលខេត្ត។
៣-​ ស្តាប់របាយការណ៍ប្រចាំខែកុម្ភៈ និងទិសដៅការងារបន្តខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះ យោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារខេត្ត។
៤-​ ស្តាប់របាយការណ៍ប្រចាំខែកុម្ភៈ និងទិសដៅការងារបន្តខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មខេត្ត។
៥-​ សេចក្តីផ្សេងៗ (កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៤៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣) ៕ V / N