​ដោយៈ ប​.​ខុន / ​ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២ ខែមីនា បានអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រធាន​អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់​កុមារ  (UNICEF) ប្រចាំ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ជា​ដៃគូ​ដ៏​សំខាន់​របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ជា​ដៃគូ​ចំបង​ជាមួយ​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ​ជនបទ នៅ​កម្ពុជា ចូលជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​សម្រាប់​ជំហាន​បន្ត ។​