​ដោយ​៖ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងបរិស្ថាន និង​អង្គការ​ដៃគូ បានប្រកាស​បើក​យុទ្ធនាការ ”​អន្ទាក់​សូន្យ​” ក្នុង​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​កម្ពុជា ដំណាក់កាល​ទី​២ នឹង​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើឡើង ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២៣ បន្ទាប់ពី​យុទ្ធនាការ​អន្ទាក់​សូន្យ លើក​ទី​១ សម្រេចបាន​ជោគជ័យ ថ្មីៗ​មកនេះ​។​