​ប្រែ​សម្រួលៈ​បំណង​(VNEpress)៖ ខេត្ត​ឡាយ ចា​វ (Lai Chau )​និង​វិញ ហ្វ៊ុក​(Vinh Phuc)​ភាគ​ខាងជើង​វៀតណាម ត្រូវបាន​ធ្វើ​អោយ​កក្រើក​រញ្ជួយ​ដោយ​រញ្ជួយ​ដី​ចំនួន​ពីរ​កាលពីដើម​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​៣​មីនា​។​រញ្ជួយ​ដី​ទី​មួយ​កំលាំង​៤,៤​រិ​ច្ឆ​ទ័​រ បាន​កើត​ឡើង​នៅ​ម៉ោង​៤​និង​៥០​នាទី​ជិត​ភ្លឺ នៅក្នុង​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​ឡាយ ចា​វ ហើយ​រញ្ជួយ​ទី​ពីរ​កំលាំង​៣,២​រិ​ច្ឆ​ទ័​រកើត​ឡើងនៅ​ម៉ោងជាង​៨​ព្រឹក​នៅក្នុង​ខេត្ត​​វិញ ហ្វ៊ុក​។​

​រញ្ជួយ​ដី​ទាំងពីរ​មាន​ស្នូល​នៅ​ជំរៅ​ប្រមាណ​១៦​គីឡូម៉ែត្រ​ក្រោម​ដី​។​

​ខេត្ត​ឡាយ ចា​វ តាំង​នៅ​លើ​ទម្រ​ផែនដី​ជួបគ្នា​ជាហេតុ​នាំ​អោយ​វា​ជួប​ការរញ្ជួយ​ដី​ជា​ញឹកញាប់​។​រញ្ជួយ​ខ្លាំង​បំផុត​ក្នុង​ខេត្ត​នេះ​កំលាំង​៦,៨​រិ​ច្ឆ​ទ័​រ បាន​កើត​ឡើង​កាលពី​ឆ្នាំ​១៩៨២ ដោយ​បណ្តាល​អោយ​ផ្ទះ​ជា​​ច្រើន​បាក់​និង​ស្រុត​ចូល​ក្នុង​ដី​។​រញ្ជួយ​ចុងក្រោយ​បាន​កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ ដោយ​បង្ក​អោយ​បាក់​ផ្ទះ​និង​របួស​សិស្ស​បួន​នាក់​។​

​ខេត្ត​វិញ ហ្វ៊ុក កម្រ​ជួប​រញ្ជួយ​ដី ហើយ​រញ្ជួយ​ខ្លាំង​បំផុត​កំលាំង​៥,៣​រិ​ច្ឆ​ទ័របាន​កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៥៨​នៅក្នុង​ខេត្ត​ភាគ​ខាងជើង​នេះ​៕

​គែម​កញ្ចក់រ​បេះ​ធ្លាក់​នៅ​សាលា​មត្តេយ្យ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​ឡាយ ចា​វ ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​កាលពី​ថ្ងៃ​៣​មីនា​