វិស័យកីឡានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនឹងមានការរីកចម្រើនហើយនឹងក្លាយជាខេត្តគោលដៅនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករឱ្យមានទេពកោសល្យល្អៗដើម្បីចូលរួមជួយក្នុងជម្រើសជាតិប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលអនាគត។ នេះតាមលោក វ៉ាត់ ចំរើន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា។នេះជាការរំលេចឱ្យឃើញ
លើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១១ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣នេះ។