​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ចំណាក់​

​នាមសព្ទ​

(​ព​. ថ​.) ការចាក់​, អំពើ​ដែល​ចាក់​
​ចំណាក់​មួយ​កាំបិត​, ចំណាក់​មួយ​ម្ជុល ។​
​ស្នាម​ដែល​ចាក់​
​ពិនិត្យមើល​ចំណាក់ ។​

​ឆ្វាង​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ចំណោទលេខ​ជាន់ខ្ពស់​មួយ​ប្រភេទ ។​

​ជល​

(​ជល់​)

​នាមសព្ទ​

(​បា​.) ទឹក​, ប្រើ​រៀង​ខាងចុង​សព្ទ​ដទៃ​ខ្លះ​ដូចជា អស្សុជល (​អ​ស័​-​សុ​-​ជល់​)​ទឹក​គឺ​ទឹកភ្នែក​, ទឹកភ្នែក (​រ​. ស​.) : ព្រះ​អស្សុជល (​ម​. ព​. នេះ​ផង​) ។ បើ​ប្រើ​រៀង​ខាងដើម​សព្ទ​ឯទៀត អ​. ថ​. ជៈលៈ ដូចជា ជលគមនាគមន៍ (–​គៈមៈ​នា​គំ​; សំ​. បា​. ជល “​ទឹក​” + គមនាគមន ដំណើរ​ទៅ​និង​ដំណើរ​មក​”) ដំណើរ​ទៅមក​ខាងជើង​ទឹក​; ការដឹកនាំ​អ្វីៗ​ទៅតាម​ផ្លូវទឹក ។ ជលចរ (–​ច​) សត្វ​ដែល​ត្រាច់ទៅមក​ក្នុង​ទឹក (​មាន​ត្រី​ជាដើម​) ។ ជលជៈ (–​ជៈ​; សំ​. បា​. ជលជ​) សត្វ​ឬអ្វីៗ​ដែល​កើត​, ដែល​ដុះ ក្នុង​ទឹក ។ ជលជាត ដូចគ្នា​នឹង​ជលជៈ (​ម​. ព​. នោះ​) ។ ជលដ្ឋាន (​ជៈ​ល័ត​ឋាន​) ទី​តម្កល់​ទឹក​, ទី​ដែល​គេ​ទប់​ខាំង​ទឹក​ទុក​; ស្រះ​អណ្ដូង ។ ជលធរ (–​ធ​) អ្នកទ្រទ្រង់​នូវ​ទឹក គឺ​មេឃ​, ពពក​ខាប់ ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាក់ភ្លៀង​, សមុទ្រ ។ ជលធារ (–​ធា​) ប្រទេស​ដែល​ទ្រទ្រង់​នូវ​ទឹក​, ដែល​ជប់​ជក់​យក​ទឹក គឺ​អន្លង់​ទឹកសាប​, ភ្នំ . . .​។ ជលធារវិទ្យា (–​ធា​រៈ​វិត​-​ទ្យា​) ន​. (​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​) វិទ្យា​ទាក់ទង​ដោយ​ធារទឹក (​បារ​. Hydrographie ហ៊ី​ដ្រូ​គ្ហ្រ័​ហ្វ‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍​៊ី​) ។ ជលធារា ខ្សែទឹក​, ធ្នារទឹក ។ ជលធី (​សំ​. បា​. ជល​ធិ​) សមុទ្រ​, ទន្លេសាប ។ ជលន័យន៍ ឬ ជលនេត្រ (–​នៃ ឬ –​នេ​ត​) ន​. (​សំ​. ជល “​ទឹក​” +​នយន ឬ នេត្រ “​ភ្នែក​”, បើ​ប្រើ​ឲ្យ​ត្រូវ​តាម​លំដាប់​ជា នយន​ជល ឬ នេត្រ​ជល​) ទឹកភ្នែក (​ម​. ព​. អស្សុជល ផង​) ។ ជលនិធិ ឃ្លាំង​ទឹក (​សមុទ្រ​) ។ ជលបក្សី (–​បាក់​-​សី​; សំ​. ជ​លប​ក្សិន៑​=​ជលបក្សី​; បា​. ជ​លប​ក្ខី​) សត្វ​ស្លាប​ដែល​រកស៊ី​ក្នុង​ទឹក​, (​មាន​ស្មោញ ក្អែកទឹក​ជាដើម​) ។ ជលបថ (–​បត់​) ផ្លូវទឹក​, ជើង​ទឹក ។ ពាក្យផ្ទុយ ជលបថ ។ ជលបាន (–​បាន​) ការផឹក​ទឹក (​យ៉ាងដូច​ផឹកទឹកសម្បថ​ជាដើម​) : តាំង​ពិធី​ជលបាន ( ម​. ព​. សច្ចបាន ផង ) ។ ជលភាជនៈ ឬ ជលភាជន៍ ( –​ភា​ជៈនៈ​ឬ –​ភា​ច​; សំ​. បា​. ជលភាជន ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ដាក់​ទឹក ( ថូ​ទឹក​, ផ្តិល​ទឹក​, ក្អម​ទឹក ) ។ ជលមគ្គ ( –​ម័ក​,​បា​.; សំ​. ជលមាគ៌ ) ផ្លូវទឹក ។ ជលម្ពុជៈ ( ជៈ​ល័​ម​ពុ​ជៈ​) ( ម​. ព​. ជលាពុជៈ ឬ ជលាម្ពុជៈ ) ។ ជលមាគ៌ ( –​មាក ឬ ត​.​ទ​.​ស្រ​.​ថា ជល់​មាក​;​សំ​.) ដូចគ្នា​នឹង​ជលមគ្គ​; ប៉ុន្តែ​ខ្មែរ​យើង​ច្រើន​ហៅ​ចំពោះតែ​ប្រឡាយទឹក​ដែលមាន​ភ្លឺស្រែ​អម​សងខាង សម្រាប់​បង្ហូរទឹក​អំពី​ស្រែ​ច្រើន ឲ្យ​ធ្លាក់​ទៅកាន់​ទី​ឯទៀត ។ ជលយន្ត ( –​យន់​, បា​.; សំ​. ជល​យន្ត្រ ) ស្នប់​ទឹក​, រហាត់ទឹក​; នាឡិកាទឹក ។ ជលយាត្រា ( –​យា​ត​-​ត្រា​; សំ​. ) ការដើរតាម​ផ្លូវទឹក​, ដំណើរ​ខាង​ផ្លូវទឹក​,​ដំណើរ​ជើង​ទឹក ។ ពាក្យផ្ទុយ ថលយាត្រា​, អាកាសយាត្រា ។ ជលយាន (–​យាន​) យានជំនិះ​ខាង​ផ្លូវទឹក​, គ្រឿង​ដឹកនាំ​ទៅមក​ខាងជើង​ទឹក ។ ព​. ផ្ទ​. ថលយាន ។ ជលរស (–​រស់​) អំបិល (​ដែល​កើត​ពី​ទឹកសមុទ្រ​) ។ ជលលតា (–​លៈតា ឬ –​ល​ដា​) រលក​, កង្កាញ់​រលក ។ ជលវិទ្យា (–​វិត​-​ទ្យា​) ន​. (​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​) វិទ្យា​និយាយ​អំពី​ទឹក​ឲ្យ​ដឹងថា តើ​ទឹក​នោះ​មាន​អាការ​ដូចម្ដេចខ្លះ ( បារ​. Hydrologie ហ៊ី​ដ្រូ​ល៉ូ​ហ្ស‍​៊ី ) ។ ជលស័យ (–​សៃ​) ម​. ព​. ជលាស័យ ។ ជលសា (–​សា​) ម​. ព​. ជលសាគរ ។ ជលសាគរ (–​សា​-​គ​) សមុទ្រ​; ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​ក្លាយ​មកជា ជលសា ក៏មាន ។ ជលស្ថាន (–​ល​:​ស្ថាន ) ម​. ព​.​ ជលដ្ឋាន ។ ជលាកាសយាន ( –​កាសៈ​-​យាន​; បា​. ជល + អាកាស + យាន​) អាកាសយាន​, យន្ដហោះ​មួយបែប​អាច​ចុះ​បណ្ដែត​លើទឹក​បាន ។ ជលាចរចា ( –​ច​-​ចា ) ឈ្មោះ​ភ្នំ​តូច​ក្នុងស្រុក​ជើងព្រៃ ( ខែត្រ​កំពង់ចាម ) ។ ជលាធារ ( ម​. ​ព​. ជលធារ ) ។ ជលាពុជៈ ឬ ជលាម្ពុជៈ ន​.​ឬ គុ​. ( បា​. ជលា​ពុ​ជ ឬ ជលា​ម្ពុ​ជ​; សំ​. ជរា​យុ​ជ ) កំណើត​ឬ​សត្វ​ដែល​កើត​ចាក​គ័ភ៌ ( ទីទៃ​អំពី​កំណើត ៣ យ៉ាង​គឺ អណ្ឌជៈ​, សំសេទជៈ​, ឧបបាតិកៈ (​ម​. ព​. ទាំងនោះ​ផង​) ។ ជលាល័យ –​លៃ ; សំ​. បា​. ជល + អាលយ > ជលា​លយ​) អណ្ដូង​, ឃ្លាំង​ទុក​ទឹកភ្លៀង​; ស្រះ ។ ជលាស័យ (​បា​. ជល​+ អា​សយ > ជលា​សយ​) ទន្លេសាប​. . . ។ ជលេស ឬ​ជលេស្វរៈ (​សំ​.) មហាសមុទ្រ​; ទេវតា​ម្ចាស់​សមុទ្រ​, ម្ចាស់​ទឹកភ្លៀង គឺ ព្រះ​វរុណ : ដែល​ខ្មែរ​យើង​ច្រើន​ហៅថា ព្រះ​ពិរុណ គឺ​មហាសមុទ្រ​, ទឹក​, ទឹកភ្លៀង : ព្រះ​ជលេស​, ព្រះ​ជ​លេ​ស្វរ​: (​ច្រើន​មាន​ប្រើតែ​ក្នុង​សិលាចារឹក​បុរាណ​) ។​

មតក​

(​មៈតៈ​កៈ​)

​នាមសព្ទ​

(​បា​. មតក​; សំ​. ម្ឫ​តក​) បុគ្គល​ដែល​ស្លាប់​ហើយ ។ មតកបរិក្ខារ ឬ មតកភណ្ឌ (​មៈតៈ​កៈប​រ៉ិ​ក​-​ខា ឬ –​ភ័ន​) គ្រឿង​បរិក្ខារ​ឬ​ទ្រព្យ​របស់​បុគ្គល​ដែល​ស្លាប់​ហើយ ។ មតក​ភ​ត្ដ (​មៈតៈ​កៈ​ភ័ត​) ភត្ត​ដែល​គេ​ឧទ្ទិស​ឲ្យ​បុគ្គល​ស្លាប់ (​ខាង​ពុទ្ធសាសនា ចំពោះ​ភត្ត​ដែល​ប្រគេន​ដល់​ភិក្ខុសង្ឃ ហើយ​ឧទ្ទិស​ចំណែក​បុណ្យ​ទៅ​បុគ្គល​ស្លាប់​; ខាង​លទ្ធិ​ដទៃ ចំពោះ​បាយ​សំណែន​) ។ មតករូប (​មៈតៈ​កៈរូ​ប​) សព​, សាកសព ។ មតកសាសន៍ (​មៈតៈ​កៈ​សាស​) បណ្ដាំ​បុគ្គល​ស្លាប់ (​បណ្ដាំ​ខ្មោច​) ។ ល ។​

​រលីបរលាប​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែល​នៅសល់​បន្តិចបន្តួច​រលា​បៗ​
​សម្ល​នៅសល់​រលីបរលាប​នឹង​បាតឆ្នាំង ។​
​ព​. ប្រ​. ដែល​ស្ដើងស្ដួច​, មិន​បរិបូណ៌​
​ម្ហូបចំណី​រលីបរលាប​, ស៊ី​រលីបរលាប​, ចាយវាយ​រលីបរលាប ។​

​គុណសព្ទ​

​ដែល​នៅសល់​បន្តិចបន្តួច​រលា​បៗ​
​សម្ល​នៅសល់​រលីបរលាប​នឹង​បាតឆ្នាំង ។​
​ព​. ប្រ​. ដែល​ស្ដើងស្ដួច​, មិន​បរិបូណ៌​
​ម្ហូបចំណី​រលីបរលាប​, ស៊ី​រលីបរលាប​, ចាយវាយ​រលីបរលាប ។​