ដោយ:មុនីរ័ត្ន,សុផល/ភ្នំពេញ:រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្ដីសម្រេចចិត្តលេខ 2023/2589 (RSP) របស់សភាអឺរ៉ុប ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលបង្ហាញពីការមិនគោរពរបស់សភាអឺរ៉ុប មកលើឯករាជ្យភាព និងអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។៕

សូមជូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋសភា: