ប្រែ​សម្រួល : កញ្ញា​ដា​លី​ស (​ស៊ីនហួ​) ៖ ទាំងនេះ​គឺជា​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការដឹក​ឪឡឹក​តាម​ទូក​មក​លក់​នៅ​ជិត​ផ្សារ​លក់ដុំ​មួយ​ក្នុង​ទីក្រុង​ដា​ក្កា ប្រទេស​បង់​ក្លា​ដែស កាលពី​ថ្ងៃទី​២១ មីនា ឆ្នាំ​២០២៣ ដែល​បាន​ចុះផ្សាយ​លើ​ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​ស៊ីនហួ​របស់​ចិន​៕