​រដ្ឋាករទឹក សុំ​ការយោគយល់ និង​អធ្យាស្រ័យ ចំពោះ​ការខ្វះ​ទឹក​ប្រើប្រាស់ នៅ​រដូវប្រាំង និង​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ ប្រើប្រាស់​ទឹក ដោយ​សន្សំសំចៃ​

​ដោយៈ​ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ នៅ​ថៃ្ង​ទី​២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២៣ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ស្ថានភាព​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក ក្នុង​រដូវប្រាំង ឆ្នាំ​២០២៣ និង​ដំណោះស្រាយ ដែល​ក្នុងនោះ រដ្ឋាករទឹក សុំ​ការយោគយល់ និង​អធ្យាស្រ័យ ចំពោះ​ការខ្វះ​ទឹក​ប្រើប្រាស់ នៅ​រដូវប្រាំង និង​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ ប្រើប្រាស់​ទឹក ដោយ​សន្សំសំចៃ​។​