ប្រភពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប)ប្រធានគ.ជ.បនឹងទទួលជួបឯកអគ្គរាជ
ទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣ដើមសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីសម្តែងការគួរសមនិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើស្ថានភាពទូទៅ នៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា។