ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​បាន​ជន់​លិច​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤​នៅ​ព្រឹក​នេះ , អាជ្ញាធរ ឱ្យ​ផ្អាក​ការធ្វើ​ចរាចរ

1606
ចែករម្លែក

ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​បាន​ជន់​លិច​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤​នៅ​ព្រឹក​នេះ , អាជ្ញាធរ ឱ្យ​ផ្អាក​ការធ្វើ​ចរាចរ ៕​

ជំនន់ទឹកភ្លៀងបានជន់លិចផ្លូវជាតិ​លេខ៤នៅព្រឹក​នេះ ,​ អាជ្ញាធរ​ ឱ្យ​ផ្អាក​ការ​ធ្វើ​ចរាចរ

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Monday, July 16, 2018

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ